รีเซต

"พาณิชย์"นำBCG Model อัพสกิลผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยสู่ "Eco Fashion"

"พาณิชย์"นำBCG Model อัพสกิลผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยสู่ "Eco Fashion"
มติชน
28 เมษายน 2565 ( 14:52 )
27
"พาณิชย์"นำBCG Model อัพสกิลผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยสู่ "Eco Fashion"

เมื่อวันที่ 28 เมษายน นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ผลักดันให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ทางการค้าที่ดีในระดับสากล สร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั่วโลก โดยการนำโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bio – Circular – Green Economy(BCG) เป็นแนวทางที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทุกภาคส่วนของไทย

 

 

นายสินิตย์กล่าวว่า ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมสูงได้อย่างคุ้มค่า เกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบต่างๆ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการสร้างงานและการพัฒนาที่ทั่วถึง มีความรับผิดชอบ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ต่อไป

 

 

นายสินิตย์กล่าวว่า มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) นำ BCG Model มาอัพสกิลผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคงานศิลปหัตถกรรมไทยและเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไป โดยคำนึงถึงความต้องการของตลาดโลกที่กำลังนิยมในขณะนี้ คือ โก กรีน (Go Green) และสโลว์ แฟชั่น (Slow Fashion) เป็นสินค้าที่มีกระบวนการผลิตแบบใส่ใจและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่นแบบยั่งยืน หรือ Eco Fashion สินค้าแฟชั่นที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อนำไปสู่โลกที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และสร้างความสมดุลให้กับโลกมากยิ่งขึ้น เป็นแฟชั่นที่ไม่ผ่านกระบวนการงานอุตสาหกรรม

 

 

“นอกจากนี้ ผู้ที่นิยม Slow Fashion ไม่ต้องวิ่งตามกระแส เลือกสรรอย่างใส่ใจ เป็นของคุณภาพดี ใช้งานได้นาน คุ้มค่า ช่วยลดปริมาณขยะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ผลิต ผู้ที่ใช้งานจะรู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุข เพราะได้มอบโอกาสและแบ่งปันไปยังผู้ผลิตไห้ได้มีอาชีพมีรายได้อย่างเป็นธรรม นอกจากเพื่อสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคอีกด้วย” นายสินิตย์กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง