เริ่มแล้ว! กทม.คลายล็อก 8 กิจการเช็กเลยมีที่ไหนบ้าง

เริ่มแล้ว! กทม.คลายล็อก 8 กิจการเช็กเลยมีที่ไหนบ้าง
TNN ช่อง16
21 มิถุนายน 2564 ( 07:10 )
105
เริ่มแล้ว! กทม.คลายล็อก 8 กิจการเช็กเลยมีที่ไหนบ้าง

วันนี้ ( 21 มิ.. 64 )จากกรณีกรุงเทพมหานคร ออกประกาศเรื่อง "สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว" (ฉบับที่ 33) ว่า เพื่อเป็นการผ่อนคลายให้บางสถานที่เปิดดำเนินการหรือกิจกรรมบางอย่างได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติตต่อกรุงเทพมหานคร แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด โดยวันนี้เป็นวันแรกที่จะเริ่มผ่อนคลายกิจการ 8 ประเภทมีรายละเอียดดังนี้

 

 

1.สระว่ายน้ำสาธารณะ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

 

 

2.สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ต โดยจำกัดจำนวนผู้เล่นตามจำนวนเครื่องเล่น และขนาดพื้นที่ สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกิน 21.00 และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาโดยไม่มีผู้ชมในสนาม เมื่อได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด

 

 

3.ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม และหอศิลป์

 

 

4.ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ

 

 

5.ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 แต่ห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน โดยจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน เฉพาะที่เป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศไม่เกินจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้เกี่ยวข้อง การจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการ และการเว้นระยะห่างตามคำแนะนำและมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด

 

 

6.สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง หรือสถานที่เพื่อออกกำลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 .และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม เมื่อได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด

 

 

7.ร้านสะดวกซื้อ ซูปเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ

 

 

8.การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่างๆ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การเข้าค่าย การถ่ายทำภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ กิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม การพบปะญาติผู้ใหญ่ ให้ดำเนินการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 50 คน กรณีเกิน 50 คนแต่ไม่เกิน 500 คน ให้ขออนุญาตโดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักอนามัย กรงเทพมหานคร ก่อนจัดงาน เว้นแต่เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

 

 

กรณีนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 14 มิ.. 64   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.. 64 เป็นต้นไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง