รีเซต

วันพืชมงคล 2566 เผยผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา เทพีคู่หาบทอง-เทพีคู่หาบเงิน

วันพืชมงคล 2566 เผยผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา เทพีคู่หาบทอง-เทพีคู่หาบเงิน
TNN ช่อง16
17 พฤษภาคม 2566 ( 07:53 )
382
วันพืชมงคล 2566 เผยผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา เทพีคู่หาบทอง-เทพีคู่หาบเงิน

17 พฤษภาคม 2566 วันพืชมงคล 2566 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา เทพีคู่หาบทอง-เทพีคู่หาบเงิน ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ


17 พฤษภาคม 2566 วันพืชมงคล 2566 การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ว่า ในปีนี้ได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพระราชพิธีทางสงฆ์ 


ประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566  และถือเป็นวันเกษตรกรด้วยสำหรับในวันถัดมาของการประกอบพระราชพิธี คือ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์จะประกอบพระราชพิธีในวันพุธที่ 17พฤษภาคม 2566 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 


พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ถือเป็นพระราชพิธีซึ่งกระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก โดยกำหนดจัดขึ้นในราวเดือนหกของทุกปี หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณี ให้จัดขึ้นในเวลานั้นอันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา


ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยรายชื่อผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา เทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2566


นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา

นางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร ผู้ทำหน้าที่เทพีหาบทอง

นางสาวชลธิชา ทองอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์ ผู้ทำหน้าที่เทพีหาบทอง

นางสาวปนัดดา เปี่ยมมอญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้ทำหน้าที่เทพีหาบเงิน

นางสาวภัทรปภา มินรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ทำหน้าที่เทพีหาบเงิน

ข้อมูลจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพจาก  TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง