รีเซต

เงินเดือนเท่านี้ ต้องจ่ายประกันสังคมเท่าไหร่?

เงินเดือนเท่านี้ ต้องจ่ายประกันสังคมเท่าไหร่?
TrueID
1 มกราคม 2566 ( 12:35 )
1.1K
เงินเดือนเท่านี้ ต้องจ่ายประกันสังคมเท่าไหร่?

พนักงานประจำที่กินเงินเดือน หรือผู้ประกันตนมาตรา 33 ในแต่ละเดือนจะมีการหักเงินเข้าประกันสังคม โดยนายจ้างมีหน้าที่หักจากเงินเดือน และสมทบส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รู้หรือไม่ว่าเงินเดือนของเราจะโดนหักเท่าไหร่ วันนี้ TrueID มีคำตอบมาให้แล้ว

 

ผู้ประกันตนมาตรา 33

ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ผู้ประกันตนต้องมีอายุ ตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

 

เงินเดือนเท่านี้จ่ายประกันสังคมเท่าไหร่?

  • เงินเดือน 10,000 บาท นำส่งประกันสังคม 10,000 x 5% = 500 บาท
  • เงินเดือน 15,000 บาท นำส่งประกันสังคม 15,000 x 5% = 750 บาท

 

นายจ้างและลูกจ้าง จะต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราที่เท่ากัน (ร้อยละ 5 ต่อเดือน) โดยการคํานวณเงินสมทบ จะคํานวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ต่ําสุดเดือนละ 1,650 บาท สูงสุดเดือนละ 15,000 บาท หากค่าจ้างไม่ถึง 1,650 บาท ให้คํานวณจากฐานค่าจ้าง 1,650 บาท และหากค่าจ้างเกินกว่า 15,000 บาท ให้คํานวณจากฐานค่าจ้าง 15,000 บาท

 

สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม

สายด่วน 24 ชั่วโมง : 1506 / www.sso.go.th

 

 

ข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง