เริ่มแล้ว! 6.00น.วันนี้ ลงทะเบียน "คนละครึ่ง" 3 ขั้นตอน รับเงิน 3 พัน

เริ่มแล้ว! 6.00น.วันนี้ ลงทะเบียน "คนละครึ่ง" 3 ขั้นตอน รับเงิน 3 พัน
มติชน
16 ตุลาคม 2563 ( 07:15 )
323
เริ่มแล้ว! 6.00น.วันนี้ ลงทะเบียน "คนละครึ่ง" 3 ขั้นตอน รับเงิน 3 พัน

ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม กระทรวงการคลังจะเปิดให้ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการ “คนละครึ่ง” มีโควต้า 10 ล้านคน ได้รับเงินจากรัฐ 3,000 บาท แต่รัฐจะโอนสมทบเป็นค่าใช้จ่ายให้ 50% ไม่เกินวันละ 150 บาท เพื่อซื้ออาหาร เครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ระบบการลงทะเบียนและแอปพลิเคชันต่างๆ ของโครงการคนละครึ่ง มีความพร้อมแล้วสำหรับการเปิดรับลงทะเบียนของประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น.

 

“การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้มีขั้นตอนง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน คือ 1.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดยกรอกข้อมูลชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 2. รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน 3.ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตน”นายพรชัยกล่าว

 

นายพรชัยกล่าวว่า เมื่อดำเนินการครบก็สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น. ซึ่งผู้ได้รับสิทธิจะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก

 

“ระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของธนาคารกรุงไทย มีการพัฒนาโดยมีการขยาย bandwidth เพื่อรองรับการลงทะเบียนของประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้พร้อมกัน 100,000 คนต่อวินาที และไม่ได้มีการจำกัดผู้เข้าลงทะเบียนต่อวัน จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งได้รับสิทธิจากโครงการอื่นแล้ว ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าจะครบ10 ล้านคน อย่างไรก็ดี ผู้ได้รับสิทธิและใช้สิทธิตามโครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืนได้” นายพรชัยกล่าว

 

นายพรชัยกล่าวว่า สำหรับการลงทะเบียนของผู้ประกอบการร้านค้า ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 ตุลาคม มีผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 236,648 ร้านค้า แบ่งเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม 115,824 ร้านค้า ร้านธงฟ้า 42,382 ร้านค้า ร้าน OTOP 9,564 ร้านค้า และร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ 68,878 ร้านค้า โดยผู้ประกอบการร้านค้ายังสามารถลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น. ของทุกวัน หรือลงทะเบียนผ่านทางสาขาธนาคารกรุงไทย หรือจุดรับลงทะเบียนในวันและเวลาทำการ โดยธนาคารกรุงไทยจะช่วยติดตั้งและแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรับชำระเงินจากการขายสินค้า

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง