วัคซีน ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจ

วัคซีน ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจ
TNN Wealth
4 เมษายน 2564 ( 08:18 )
22
วัคซีน ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจ

 

วันนี้ ขอเขียนเรื่อง วัคซีน ป้องกันโควิด-19 อีกสักรอบ หลังจากที่หลายหน่วยงานออกมาประสานเสียงขานรับ วัคซีนพาสปอร์ต  โดยหวังว่า จะช่วยให้การเดินทางเข้า-ออกประเทศ ผ่อนคลายมากขึ้น  ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบออกใบรับรองวัคซีนพาสปอร์ต แถมยังมีข่าวว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชน  ยื่นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ  อย. ขอขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทผู้นำเข้าวัคซีน

 

 

แต่ในประเด็น การกระจายวัคซีน  ภาคเอกชน กลับมองว่า ต้องเร่งมือให้เร็วขึ้น   อย่างล่าสุด  ผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. พบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ มีความกังวลต่อการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเกรงว่า หากการฉีดวัคซีนล่าช้า และไม่ทั่วถึง จะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

 


พร้อมยังเสนอว่า ภาครัฐควรเร่งจัดซื้อและอนุญาตนำเข้าวัคซีนให้เพียงพอ รวมทั้งเปิดให้โรงพยาบาลเอกชนนำเข้าวัคซีนที่ได้รับการอนุญาตจาก อย.มาให้บริการแก่ประชาชน  เพื่อเพิ่มทางเลือกป้องกันโควิด-19

 

 

รวมถึงควรออกมาตรการส่งเสริมให้เอกชนสั่งซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับแรงงาน  และสามารถนำค่าวัคซีนไปหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า  หรือ การสนับสนุนค่าใช้จ่าย 50% ให้แก่สถานประกอบการ

 

 

นี่คือบางส่วนของข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน ที่อยากเห็นการกระจายวัคซีนเป็นไปอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว เพราะเชื่อว่า จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศ  

 

 

เช่นเดียวกับ กลุ่มธุรกิจโรงแรม มองว่า หากฉีดวัคซีนล่าช้า จะมีผลต่อการเปิดประเทศ รวมถึงส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการท่องเที่ยว ตลอดจนภาพรวมเศรษฐกิจ เนื่องจากรายได้ท่องเที่ยว มีสัดส่วนถึง 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี

 

 

อย่างไรก็ดี ท่ามกลางความกังวลของภาคเอกชน   มีรายงานข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า  ในขณะนี้มีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุข รับรอง และได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การอนามัยโลก (WHO) แล้ว  7 ชนิด  อีกทั้ง รัฐบาล เตรียมเปิดแอปพลิเคชัน Health Wallet ให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19    

 

 

นับเป็นสัญญาณที่ดี   ทำให้มั่นใจได้ว่า แผนจัดหา และกระจายวัคซีน ทำได้เร็วขึ้น และแน่นอนว่า จะส่งผลดีต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น ภาคการผลิต และการท่องเที่ยว

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง