TrueID

มติรัฐสภา 473 เสียง คว่ำร่างแก้ไข รธน.ฉบับประชาชน

มติรัฐสภา 473 เสียง คว่ำร่างแก้ไข รธน.ฉบับประชาชน
มติชน
17 พฤศจิกายน 2564 ( 13:09 )
18
มติรัฐสภา 473 เสียง คว่ำร่างแก้ไข รธน.ฉบับประชาชน

ข่าววันนี้ 17 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมรัฐสภา มีมติไม่รับหลักการ “ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ….” ด้วยคะแนน รับหลักการ 206 เสียง ไม่รับหลักการ 473 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง

 

โดยสมาชิกรัฐสภา ที่รับหลักการ เป็น ส.ส. 203 จำนวน เสียง เป็น ส.ว. 3 เสียง

ขณะที่ สมาชิกรัฐสภาที่ไม่รับหลักการ เป็น ส.ส. 249 จำนวนเสียง เป็น ส.ว. 224 เสียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง