จีนพิจารณากม. ห้ามพ่อแม่เลี้ยงลูก 'กดดันมากเกิน'

จีนพิจารณากม. ห้ามพ่อแม่เลี้ยงลูก 'กดดันมากเกิน'
Xinhua Thai
20 ตุลาคม 2564 ( 10:10 )
24
จีนพิจารณากม. ห้ามพ่อแม่เลี้ยงลูก 'กดดันมากเกิน'

ปักกิ่ง, 19 ต.ค. (ซินหัว) -- สมาชิกสภานิติบัญญัติของจีนกำลังพิจารณากฎหมายฉบับร่างที่มุ่งห้ามมิให้ผู้ปกครองมอบหมายภาระงานทางวิชาการให้ลูกมากจนเกินไป

 

ร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาภายในครอบครัวถูกยื่นเสนอต่อคณะกรรมการถาวรประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ในวันอังคาร (19 ต.ค.) เพื่อการพิจารณาในวาระที่ 3

 

ร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนดว่าผู้ปกครองควรจัดสรรเวลาสำหรับเรียน พักผ่อน เล่นสนุก และออกกำลังกายของบุตรหลานอย่างเหมาะสม รวมถึงมีส่วนร่วมในการป้องกันไม่ให้ลูกหลานเสพติดการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วย

 

พ่อแม่ชาวจีนจำนวนมากตั้งความหวังกับลูกๆ ไว้สูง จึงพยายามอย่างหนักเพื่อช่วยให้ลูกๆ ประสบความสำเร็จ โดยพวกเขายินดีจ่ายเงิน 200 หยวน (ราว 1,044 บาท) ขึ้นไป สำหรับการเรียนกวดวิชาระยะเวลา 45 นาที เพื่อช่วยให้เด็กได้คะแนนสอบสูงๆ

 

นักเรียนหลายคนต้องแบกรับภาระที่หนักหน่วงและพักผ่อนไม่เพียงพอ ทำให้ภาวะสายตาสั้นรุนแรงขึ้นและมีสมรรถภาพทางกายต่ำลงกว่ามาตรฐานมากขึ้น  ซึ่งเป็นปัญหาที่หลายคนกังวล

 

จีนเริ่มชำระระบบการศึกษาทั่วประเทศเพื่อให้สอดรับกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก โดยได้ออกแนวปฏิบัติหลายชุดในเดือนกรกฎาคม เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียนปรับลดการบ้าน ปรับปรุงการสอนในชั้นเรียนและบริการหลังเลิกเรียน เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนแต่ละคน

 

ในเวลาเดียวกันแนวปฏิบัติดังกล่าวยังกระชับกฎระเบียบเกี่ยวกับสถาบันนอกสถานศึกษา โดยระงับมิให้มีการจัดตั้งสถาบันกวดวิชานอกโรงเรียนสำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาภาคบังคับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง