รีเซต

กทม.ประกาศแจ้ง ม.นวมินทราธิราช เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

กทม.ประกาศแจ้ง ม.นวมินทราธิราช เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
TNN ช่อง16
17 กุมภาพันธ์ 2565 ( 17:06 )
248
กทม.ประกาศแจ้ง ม.นวมินทราธิราช เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

วันนี้ (17 ก.พ.65) นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 จำนวน 41 อัตรา ประกอบด้วย 

1. ประเภทผู้บริหาร ระดับต้น

รับสมัครคุณวุฒิปริญญาโท 

- ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 1 อัตรา

รับสมัครคุณวุฒิปริญญาตรี

- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการชุมชนและสังคม 1 อัตรา

- หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา  

2. ประเภทสนับสนุน 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ รับสมัครคุณวุฒิปริญญาตรี 

- ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา 

- ตำแหน่งวิศวกร (ด้านโยธา) 1 อัตรา

- ตำแหน่งวิศวกร (ด้านเครื่องกล) 1 อัตรา

3. ประเภทสนับสนุน กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ 

รับสมัครคุณวุฒิปริญญาโท ตำแหน่งนักวิจัย 4 อัตรา

รับสมัครคุณวุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 15 อัตรา 

- ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 4 อัตรา

- ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา 

- ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย (สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล) 1 อัตรา

- ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย 2 อัตรา

- ตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา

- ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

- ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา  

4. ประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 4 อัตรา 

สำหรับอัตราเงินเดือนที่ได้รับ ประเภทผู้บริหาร ระดับต้น ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 40,000 บาท ประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ/กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ วุฒิปริญญาโท ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 22,800 บาท วุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 19,500 บาท ประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 บาท วุฒิต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 13,800 บาท

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://jobs.nmu.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ก.พ. 65

ทั้งนี้ สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)ข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์ กทม.

ภาพจาก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง