รีเซต

หางานราชการ กทม.เปิดสอบ ภาค ก สมัครผ่านออนไลน์ 5-20 ต.ค.นี้

หางานราชการ กทม.เปิดสอบ ภาค ก สมัครผ่านออนไลน์ 5-20 ต.ค.นี้
TNN ช่อง16
28 กันยายน 2565 ( 20:09 )
94
หางานราชการ กทม.เปิดสอบ ภาค ก สมัครผ่านออนไลน์ 5-20 ต.ค.นี้

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 วุฒิ ปวช./ปวท./อนุปริญญา/ปวส. และ ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สมัครผ่านเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th ตั้งแต่วันที่ 5-20 ต.ค.65 

วันนี้ (28 ก.ย.65) นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 5 - 20 ตุลาคม 2565 

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 โดยเปิดรับ 2 ระดับวุฒิการศึกษา ได้แก่ 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2. ระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานคร 

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565” 

มีค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตอีก 30 บาท ทุกช่องทางการชำระเงินของธนาคาร 

ทั้งนี้ เมื่อกรุงเทพมหานครประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งใดจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับใด สาขาวิชาใด หรือทางใด สำนักงาน ก.ก. จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

และดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ต่อไป 

โดยจะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านการสอบแข่งขันฯ ที่ได้ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานคร หรือหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับการศึกษาที่กำหนด 

สำหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อสมัครสอบแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อความใด ๆ ได้อีก สมัครสอบได้เพียง 1 ระดับการศึกษาเท่านั้น 

เมื่อสมัครแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบไม่ได้ และผู้สมัครสอบที่สอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานครในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกันหรือต่ำกว่าได้ 

ติดตามรายละเอียดประกาศฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ กองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก. โทร. 0 2225 6894 (ในวันและเวลาราชการ)

อ่านรายละเอียดประกาศการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ คลิกข้อมูลและภาพจาก Exam Bangkok

ข่าวที่เกี่ยวข้อง