รีเซต

PEA ร่วมมือเชื่อมต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอิน-ไฮบริด และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

PEA ร่วมมือเชื่อมต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอิน-ไฮบริด และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่
77ข่าวเด็ด
30 กรกฎาคม 2563 ( 00:33 )
82
PEA ร่วมมือเชื่อมต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอิน-ไฮบริด และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

PEA จับมือ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ในการเชื่อมต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอิน-ไฮบริด และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

นายเลิศชาย แก้ววิเชียร ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อการเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกัน ของแต่ละเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอิน-ไฮบริด (PHEV) และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ระหว่างสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจอีก 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย

♦ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเเห่งประเทศไทย (กฟผ.)
♦ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
♦ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
♦ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
♦ บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด
♦ บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัด
♦ บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด
♦ บริษัท จีแอลที กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
♦ บริษัท โชเซ่น เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
♦ บริษัท เดอะ ฟิฟท์ อีลีเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

PEA ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาพลังงานทดแทน และสนับสนุนการใช้ยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ลดการสร้างมลพิษ เหมาะกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีแผนสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

ปัจจุบัน PEA ใช้ PEA VOLTA Platform ดูแลโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยมีแอปพลิเคชัน PEA VOLTA ที่จะเปิดตัวให้บริการ การอัดประจุไฟฟ้าแก่ผู้ใช้งานทั่วไปในเร็ว ๆ นี้

PEA พร้อมเป็น EV Network Operator เนื่องจากมี Platform และแอปพลิเคชัน ที่สามารถบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ของผู้ประกอบการรายอื่น ที่ต้องการอยู่ในเครือข่าย PEA VOLTA ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนที่มีสถานีอัดประจุ และทำให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

การลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ จะทำให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าของประเทศ ให้สามารถสื่อสารกันระหว่าง Operator ได้ โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นสำคัญ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา PEA VOLTA Platform ในการสร้างความมั่นใจการให้บริการแก่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง