รีเซต

จีนชมไทย "เหมาะเป็นศูนย์กลาง" เชื่อมระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จีนชมไทย "เหมาะเป็นศูนย์กลาง" เชื่อมระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
TNN ช่อง16
26 มิถุนายน 2566 ( 10:30 )
23
จีนชมไทย "เหมาะเป็นศูนย์กลาง" เชื่อมระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายเกา เฉวียนชิ่ง ประธานหอการค้าสิงคโปร-จีน และองค์กรเลขาธิการ WECE กล่าวว่า การมาจัดการประชุมนักธุรกิจจีนโลก (World Chinese Entrepreneurs Convention หรือ WCEC) ที่กรุงเทพในครั้งนี้ เป็นการจัดงานอีกครั้ง หลังห่างเหินไปนานถึง 28 ปี เพราะชื่นชมเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีศักยภาพในระดับโลก ทั้งด้านการท่องเที่ยว และด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เหมาะสมเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตลอดระยะเวลา 32 ปีที่ผ่านมา ‘การแสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่าง’ เป็นแนวคิดสำคัญในการจัดงานประชุมนักธุรกิจจีน โดยการมีจุดร่วมหมายถึง นักธุรกิจจีนทั่วทุกมุมโลกต่างถูกหล่อหลอมจากวัฒนธรรมจีน ซึ่งสร้างความสนิทสนมและกลมเกลียวระหว่างนักธุรกิจจีน ภายใต้แนวคิดการทำธุรกิจที่ว่า ‘ซื่อสัตย์ ขยัน หมั่นเพียร’ รวมถึงการสงวนจุดต่าง ด้วยการเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่างพร้อมเปิดรับนวัตกรรมใหม่ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

ดังนั้นการพบปะในครั้งนี้จึงเป็นการแลกเปลี่ยน จุดประกายการเรียนรู้ ผ่านการเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่างและการอยู่ร่วมอย่างกลมกลืน อันเป็นขุมทรัพย์อันล้ำค่าต่อการพัฒนาของโลก 

ด้านนายเกา หยุน หลง รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และประธานคณะกรรมการบริหารสหพันธ์อุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า การประชุมนักธุรกิจจีนในครั้งที่ 16 นี้ จะเป็นโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ นักธุรกิจชาวจีนเป็นสะพานเชื่อมและตัวแทนวัฒนธรรมดีงามของจีนพร้อมเคารพวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ พร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างภาพลักษณ์และอารยธรรมอันรุ่งโรจน์ของจีนในสายตานานาชาติ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและสร้างความเจริญร่วมกันในระดับโลก 

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN

ข่าวที่เกี่ยวข้อง