รีเซต

ความร่วมมือทางเทคนิค 'จีน-อาเซียน' เปิดบทใหม่ จากขายสินค้าสู่สร้างมืออาชีพ

ความร่วมมือทางเทคนิค 'จีน-อาเซียน' เปิดบทใหม่ จากขายสินค้าสู่สร้างมืออาชีพ
Xinhua
8 พฤศจิกายน 2566 ( 21:21 )
48
ความร่วมมือทางเทคนิค 'จีน-อาเซียน' เปิดบทใหม่ จากขายสินค้าสู่สร้างมืออาชีพ

หนานหนิง, 8 พ.ย. (ซินหัว) -- ช่วงหลายปีที่ผ่านมา จีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้ยกระดับความร่วมมือด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยขอบเขตความร่วมมือขยับขยายจากการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมดั้งเดิมสู่การบ่มเพาะช่างฝีมือระดับนานาชาติ ซึ่งช่างฝีมือระดับนานาชาติเหล่านี้ได้ทลายกำแพงเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม นำสู่การแบ่งปันเทคโนโลยีขั้นสูงระหว่างประเทศต่างๆ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ของจีนต้องการผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้ความสามารถทางเทคนิคมาร่วมฝึกปฏิบัติจริง ขณะเหล่าผู้มีความรู้ความสามารถยอดเยี่ยมในอาเซียนต้องการการฝึกอบรมทางเทคนิคอันสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทำให้เกิดความร่วมมือที่ส่งผลประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายนับตั้งแต่ปี 2022 บริษัท กว่างซี หลิ่วกง แมชีนเนอรี จำกัด หรือหลิ่วกง (LiuGong Machinery) ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน ได้ร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาหลิ่วโจว รวมถึงสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ของไทย สถาบันเทคโนโลยีจาการ์ตาของอินโดนีเซีย และสถาบันต่างชาติอื่นๆ ดำเนินการฝึกอบรมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลด้วยแนวทาง "อุปกรณ์และตำแหน่งงานของหลิ่วกง+มาตรฐานและการฝึกอบรมของสถาบันอาชีวศึกษาหลิ่วโจว+สถานที่และการเรียนการสอนของวิทยาลัยต่างชาติ"ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากอาเซียนราว 100 คน โดยความร่วมมือไตรภาคีนี้ช่วยจัดหาผู้มีความรู้ความสามารถจากต่างชาติแก่บริษัทผู้ประกอบการต่างๆ และส่งเสริมการจ้างงานเยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน ตัวอย่างเช่นโครงการความร่วมมือสถาบันการศึกษา-ผู้ประกอบการในไทยโครงการดังกล่าวมีการฝึกอบรมบุคลากรที่มีความโดดเด่นมากกว่า 20 คน ซึ่งส่วนหนึ่งกำลังฝึกงานที่หลิ่วกง 6 คน และคาดว่าจะเข้าทำงานที่บริษัทสาขาต่างประเทศในเครือหลิ่วกงหลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน โดยปัจจุบันมากกว่าร้อยละ 70 ของพนักงานบริษัทสาขาต่างประเทศในเครือหลิ่วกงเป็นคนท้องถิ่นหลิ่วกงและสถาบันอาชีวศึกษาหลิ่วโจวได้ร่วมฝึกอบรมวิศวกรบริการจากอาเซียนด้วยทฤษฎีพื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษในขั้นแรกเริ่ม ต่อจากนั้นวิศวกรกลุ่มนี้จะถ่ายทอดทักษะความรู้สู่ช่างเทคนิค โดยหลิ่วกงจะอัปเดตทักษะความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแก่วิศวกรบริการเป็นประจำหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมด้วยนักศึกษาจากอาเซียนยังจะได้เรียนรู้ภาษาจีนกลาง ครอบคลุมคำศัพท์ทั่วไปและคำศัพท์เทคนิค ขณะเดียวกันอาจารย์ผู้สอนจะใช้ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษในชั้นเรียน โดยหวังเสี่ยวเยว่ หรือณัฏราภัชช์ อัมพรพิสิฏฐ์ นักศึกษาชาวไทย เผยว่าหากเจอคำศัพท์ใหม่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนชาวจีนเผิงจื้อเฟิง ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมทางเทคนิคของหลิ่วกง กล่าวว่าการฝึกอบรมของหลิ่วกงครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ ตั้งแต่บำรุงรักษาจนถึงการใช้งาน ทฤษฎีทั้งหมดจะถูกอธิบายอย่างชัดเจน โดยเทคโนโลยีที่ฝึกอบรมมีความเป็นสากล ใช้ได้กับอุปกรณ์ของหลิ่วกงและอุปกรณ์ทั่วไปหงเยว่ อาจารย์ประจำสถาบันอาชีวศึกษาหลิ่วโจว ชื่นชมทัศนคติการเรียนรู้ของนักศึกษาจากอาเซียน เผยว่าพวกเขาขยัน จริงจัง และให้ความเคารพผู้สอน โดยการเรียนการสอนเน้นปฏิบัติจริง หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการฝึกปฏิบัติ จะร่วมกันหาสาเหตุและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเหล่านั้นสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการของไทย ระบุว่าอาชีวศึกษามีนัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก โดยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ระดับแนวหน้า และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของอาชีวศึกษาจีน จะช่วยยกระดับอาชีวศึกษาไทยนอกจากนั้นความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาและผู้ประกอบการจะช่วยให้อาชีวศึกษาปรับตัวเข้ากับความต้องการของตลาดได้ดียิ่งขึ้น ช่วยไทยบ่มเพาะผู้มีความรู้ความสามารถโดดเด่น เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในการจ้างงาน และเพิ่มรายได้ของคนรุ่นใหม่ รวมถึงมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเสถียรภาพในไทย  (แฟ้มภาพซินหัว : เทียส ฟาริซา นักศึกษาชาวอินโดนีเซีย (คนที่สองจากซ้าย) กำลังเรียนรู้การประกอบทอร์กคอนเวอร์เตอร์ที่สถาบันอาชีวศึกษาหลิ่วโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 26 ต.ค. 2023)

 (แฟ้มภาพซินหัว : ณัฏราภัชช์ อัมพรพิสิฏฐ์ นักศึกษาชาวไทย (คนที่สองจากซ้าย) พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรทำเหมืองที่บริษัท กว่างซี หลิ่วกง แมชีนเนอรี จำกัด หรือหลิ่วกง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 26 ต.ค. 2023)

 (แฟ้มภาพซินหัว : ณฐนันท์ คองธรรม นักศึกษาชาวไทย (คนที่สองจากซ้าย) หารือกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรทำเหมืองที่บริษัท กว่างซี หลิ่วกง แมชีนเนอรี จำกัด หรือหลิ่วกง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 26 ต.ค. 2023)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง