รีเซต

ไทยร่วมหารือความร่วมมือข้ามภูมิภาคภายใต้ 'สามแผนริเริ่ม' ระดับโลก

ไทยร่วมหารือความร่วมมือข้ามภูมิภาคภายใต้ 'สามแผนริเริ่ม' ระดับโลก
Xinhua
22 กันยายน 2566 ( 19:52 )
66
ไทยร่วมหารือความร่วมมือข้ามภูมิภาคภายใต้ 'สามแผนริเริ่ม' ระดับโลก

คุนหมิง, 22 ก.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (21 ก.ย.) คณะผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจาก 9 ประเทศ อาทิ จีน ปากีสถาน บังกลาเทศ เมียนมา และไทย มากกว่า 200 คน ได้รวมตัวกันที่เมืองหมางซื่อ มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เพื่อหารือเชิงลึกหัวข้อ "ความร่วมมือจีน-เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้วิสัยทัศน์สามแผนริเริ่ม"รายงานระบุว่าแผนริเริ่มทั้งสามที่นำเสนอโดยจีน ได้แก่ แผนริเริ่มการพัฒนาระดับโลก (GDI) แผนริเริ่มความมั่นคงระดับโลก (GSI) และแผนริเริ่มอารยธรรมระดับโลก (GCI)การหารือข้างต้นที่มุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมการพัฒนาข้ามหิมาลัย ครั้งที่ 6 และการประชุมแห่งภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ ครั้งที่ 14 ในเมืองหมางซื่อของอวิ๋นหนาน ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ย. นี้การประชุมนี้มุ่งหารือความหมายและวิถีปฏิบัติของสามแผนริเริ่ม สร้างฉันทามติทางอุดมการณ์ วางรากฐานทางวิชาการ มีส่วนส่งเสริมภูมิปัญญา ขณะความร่วมมือและการพัฒนาระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผชิญการเปลี่ยนแปลงใหม่ ปัญหาใหม่ และแนวคิดใหม่เลี่ยวเลี่ยนจง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอวิ๋นหนาน กล่าวว่าการประชุมนี้จะช่วยบูรณาการอวิ๋นหนานเข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ กระตุ้นความร่วมมือเชิงปฏิบัติกับกลุ่มประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง เร่งการก่อสร้างศูนย์กลางความร่วมมือเอเชียใต้-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระเบียงการค้าระหว่างประเทศทางบก-ทางทะเล ฝั่งมหาสมุทรอินเดียด้าน จูถิงซู นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เผยว่าการประชุมครั้งนี้สามารถส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสู่ระดับสูงยิ่งขึ้น และเกื้อหนุนการสร้างกลไกการเจรจาพหุภาคีในภูมิภาค ขณะความร่วมมือระหว่างประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ราบรื่นจะส่งเสริมความร่วมมือจีน-ไทยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานด้วย[caption id="attachment_386564" align="alignnone" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : การประชุมการพัฒนาข้ามหิมาลัย ครั้งที่ 6 และการประชุมแห่งภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ ครั้งที่ 14 ในเมืองหมางซื่อ มณฑลอวิ๋นหนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 21 ก.ย. 2023)[/caption][caption id="attachment_386565" align="alignnone" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : การประชุมการพัฒนาข้ามหิมาลัย ครั้งที่ 6 และการประชุมแห่งภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ ครั้งที่ 14 ในเมืองหมางซื่อ มณฑลอวิ๋นหนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 21 ก.ย. 2023)[/caption]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง