รีเซต

เคาะแล้ว! "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4" เพิ่มสิทธิรวม 3.5 ล้านสิทธิ เช็กสิทธิเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ที่นี่!

เคาะแล้ว! "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4" เพิ่มสิทธิรวม 3.5 ล้านสิทธิ เช็กสิทธิเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ที่นี่!
Ingonn
22 มิถุนายน 2565 ( 07:56 )
291
เคาะแล้ว! "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4" เพิ่มสิทธิรวม 3.5 ล้านสิทธิ เช็กสิทธิเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ที่นี่!

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เพิ่มสิทธิเราเที่ยวกันเป็น 3.5 ล้านสิทธิแล้ว โดยผู้ที่ต้องการ ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 สามารถใช้สิทธิได้ถึงเดือนตุลาคม 2565 พร้อมเพิ่มจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้น วันนี้ TrueID จึงจะพาไปเช็กวิธียืนยันสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อเตรียมความพร้อมใช้เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

 

ข่าวเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ล่าสุด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 จากเดิม 2 ล้าน เพิ่มอีก 1.5 ล้าน รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ และให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการจากเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นเดือนตุลาคม 2565 โดยเน้นจังหวัดเมืองรองให้มากขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วย

 

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน กรอบวงเงิน 9,000 ล้านบาท ข้อมูล ททท. ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 65 มียอดการใช้จ่ายผ่านโครงการรวม 9,346.60 ล้านบาท  โดยเป็นส่วนที่รัฐสนับสนุนประมาณ 3,496.03 ล้านบาท และประชาชนใช้จ่ายรวมประมาณ 5,850.05 ล้านบาท ทำให้กรอบวงเงินโครงการฯ ยังคงเหลือ ประมาณ 5,500 ล้านบาท

 

จากการประมาณการมูลค่าการใช้สิทธิของประชาชนทั้งในส่วนของโรงแรมที่พัก คูปอง และบัตรโดยสารเครื่องบินจากการขยายสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่รัฐสนับสนุนรวม 5,105 ล้านบาท  ซึ่งยังต่ำกว่ากรอบวงเงินคงเหลือของโครงการฯ

 

วิธียืนยันสิทธิ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4"

ส่วนผู้ที่เคยลงทะเบียนในเฟสที่ผ่านๆมาแล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่สามารถกดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เพื่อรับสิทธิในเฟส 4 จํานวน 10 สิทธิ และเริ่มใช้สิทธิในการจองห้องพักได้เลย   

 1. กดแถบแบนเนอร์ (Banner) โครงการ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4" ที่ปรากฏในหน้า g-Wallet ของแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” ตั้งแต่ เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน

 2. ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4" เมื่ออ่านเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดที่แถบ “ยอมรับเงื่อนไขและการใช้สิทธิ”

 

 ใช้สิทธิโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 1,2,3 ได้ไหม

 1. ไม่สามารถเลื่อนการจองที่พัก/โรงแรม ระหว่างโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1,2 และ 3 มาเข้าพักในช่วงโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ได้

 2. ไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1,2 และ 3 มาขอรับเงินสนับสนุนฯ ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ได้

 3. สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ประชาชนที่เคยได้รับสิทธิในเฟสเดิม 1 ,2 และ 3 (ใช้สิทธิครบแล้ว หรือ สิทธิเหลืออยู่) และ ผู้ลงทะเบียนใหม่ในเฟส 4 จะเริ่มรับสิทธิใหม่ทุกคน 10 สิทธิ ทั้งนี้สิทธิที่เหลือในโครงการเดิมจะไม่ถูกนำมารวมในเฟส 4 นี้

  **จองโรงแรม/ที่พักตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 65 - 23 พ.ค. 65 ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.**

 

วิธีการลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
  หมายเหตุประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1, 2 และ 3 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปฯเป๋าตัง เพื่อรับสิทธิในเฟส 4 จํานวน 10 สิทธิ
 2. อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
 3. กรอกข้อมูล และยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับ
 4. รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน (ภายใน 3 วัน) หลังจากยืนยันการลงทะเบียน
 5. ดาวน์โหลด ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App เป๋าตัง (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี G-Wallet) เพื่อเตรียมการใช้จ่ายสำหรับโครงการ

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 

 1. มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

 

สิทธิเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 รัฐบาลสนับสนุนอะไรบ้าง

 • สิทธิที่ 1 : ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40% ของราคาห้องพัก/ห้อง/คืน สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน (จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน ตลอดโครงการ)

 • สิทธิที่ 2 : ส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว สูงสุด 600 บาท/ห้อง/คืน โดยผู้ร่วมโครงการจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17.00 น. ของวันเช็คอิน และคูปองจะหมดอายุเวลา 23.59 น. ของวันเช็คเอาท์ สำหรับวิธีการใช้คูปองนั้น ประชาชนจะชำระ 60% และรัฐบาลช่วยจ่าย 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

 • สิทธิที่ 3 : คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อผู้โดยสาร จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 30 ที่นั่ง 
  • รับสิทธิลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางไปยังจังหวัดปลายทางทั่วไป
  • รับสิทธิลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย

 

 

ข้อมูล เราเที่ยวด้วยกัน

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม