รีเซต

สะเทือน! ธุรกิจน้ำหวาน กระทรวงศึกษาสั่งทุกโรงเรียน “ปลอด” น้ำอัดลม

สะเทือน! ธุรกิจน้ำหวาน กระทรวงศึกษาสั่งทุกโรงเรียน “ปลอด” น้ำอัดลม
TNN ช่อง16
27 กรกฎาคม 2563 ( 13:13 )
986
สะเทือน! ธุรกิจน้ำหวาน กระทรวงศึกษาสั่งทุกโรงเรียน “ปลอด” น้ำอัดลม

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการและแนวทางการสร้างเสริมความรอบรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากและการเลือกรับบริการทางทันตกรรม ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีมาตรการและแนวทางการดำเนินงานให้กับโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 3 มาตรการด้วยกันได้แก่ 1) สร้างเสริมความรอบรู้และความตระหนักถึงสุขภาพช่องปากที่เชื่อมโยงกับสุขภาพโดยรวม 2) จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อและสนับสนุนการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก และ 3) พัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการทางทันตกรรม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา


ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ในฐานะประธานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน เปิดเผยว่า หลังจากเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานได้ให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพฟันในเด็กนักเรียนมาโดยตลอด และมีความพยายามในการทำให้โรงเรียนปลอดจากนำอัดลมมานานกว่า 10 ปี ประกาศที่ออกมาต้องชมเชยกระทรวงศึกษาธิการที่เห็นความสำคัญของสุขภาพในช่องปากของนักเรียน และประกาศยังครอบคลุมถึงการบริโภคหวาน ซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุด้วย

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ของเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานโดยตรง คือมาตรการที่ 2 โดยมีรายละเอียดตามประกาศ ประกอบด้วย 1.จัดพื้นที่ให้นักเรียน นักศึกษาได้ทำความสะอาดช่องปากและฟันได้อย่างสะดวก โดยมีน้ำสะอาด และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน นักศึกษา 2.หลีกเลี่ยงการจำหน่ายและการจัดให้บริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่มีน้ำตาลสูง (น้ำตาลเกินร้อยละ 5) ขนมหวาน ขนมกรุบกรอบในสถานศึกษา และสร้างความรู้ความเข้าใจกับร้านค้าบริเวณรอบรั้วโรงเรียน เพื่อขอความร่วมมืออีกทางหนึ่ง 3.สื่อสารกับผู้ปกครองถึงความร่วมมือในการดูแลนักเรียน นักศึกษาที่บ้านเสมือนอยู่ที่สถานศึกษา เพื่อความยั่งยืนของความมีวินัยและพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา และ 4.ห้ามทำการส่งเสริมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภทในสถานศึกษา


ทพญ.ปิยะดา กล่าวด้วยว่า ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้จึงมีความสำคัญ เพราะที่ผ่านมานั้นมีเพียงหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ยังโรงเรียนในสังกัดให้ช่วยกันแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินหวานของเด็กเท่านั้น ซึ่งบางโรงเรียนไม่ดำเนินการใดๆ ก็ได้ แต่สำหรับประกาศฉบับนี้ ได้ระบุถึงการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทุกสิ้นภาคการศึกษาด้วย ทางเครือข่ายไม่กินหวานจึงคาดหวังว่าน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีรูปธรรมชัดเจนกว่าที่ผ่านมา

“เมื่อก่อนขึ้นอยู่กับแนวคิดและทัศนคติของครู ว่าเห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน บางโรงเรียนอาจจะไม่ดำเนินการใดๆ เลยก็ได้ เพราะเกี่ยวข้องกับรายได้และผลประโยชน์ที่โรงเรียนจะได้รับ เมื่อมีประกาศนี้มา เราค่อนข้างพอใจกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น” ประธานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน กล่าว และว่า ทางกรมอนามัยได้ส่งหนังสือไปยังสาธารณสุขจังหวัดให้กำชับไปโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ ถึงมาตรการต่างๆ ตามประกาศฉบับนี้แล้ว

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง