TrueID

เช็กอีกรอบ มหาวิทยาลัย-โรงเรียน-หน่วยงาน ประกาศปิดวันพรุ่งนี้

เช็กอีกรอบ มหาวิทยาลัย-โรงเรียน-หน่วยงาน ประกาศปิดวันพรุ่งนี้
TNN ช่อง16
24 พฤศจิกายน 2563 ( 16:16 )
183
เช็กอีกรอบ มหาวิทยาลัย-โรงเรียน-หน่วยงาน ประกาศปิดวันพรุ่งนี้

วันนี้ (24พ.ย.63) จากกรณีที่จะมีการชุมนุมทางการเมือง ณ บริเวณสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ อาจทำให้มีการปิดเส้นทางการจราจร บริเวณโดยรอบชุมชน

หน่วยงานและโรงเรียน สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ออกประกาศหยุดการเรียนการสอน ดังนี้

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษทุกระดับชั้นในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และเปิดเรียนตามปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ทางด้าน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ได้ออกประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 25 พ.ย. เนื่องจากสถานการณ์ชุมนุมเช่นเดียวกันอีกด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศเรื่อง "ปิดมหาวิทยาลัยและงดการเรียนการสอน" โดยระบุข้อความว่า เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้ปิดมหาวิทยาลัยและงดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตตุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563


ขณะที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โพสต์ประกาศเรื่อง "ปิดมหาวิทยาลัยและงดการเรียนการสอน" ผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุข้อความว่า เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงประกาศปิดมหาวิทยาลัยและงดการเรียนการสอนในทุกระดับในมหาวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ


ด้านกระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศ เรื่องการทำงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุว่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติงานในที่พัก/บ้าน (Work From Home) ในวันที่ 25 พ.ย.นี้

เว้นแต่หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนโดยตรง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นมอบหมายให้ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัด มาปฏิบัติงานที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ไม่เกิน 25%


ขณะที่บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ออกประกาศถึงผู้โดยสารว่า"เรือด่วนเจ้าพระยา" ทุกธง งดเข้าจอดรับ-ส่งที่ท่าเทเวศร์ เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากกรมเจ้าท่าประกาศปิดปรับปรุง โดยจะเข้าจอดรับ-ส่งที่ท่าเรือพระอาทิตย์ทดแทน


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง