กุ้ยโจวพบ 'หมู่หลุมศพโบราณ' พร้อมกะโหลก-กระดูกเท้ามนุษย์

กุ้ยโจวพบ 'หมู่หลุมศพโบราณ' พร้อมกะโหลก-กระดูกเท้ามนุษย์
Xinhua Thai
8 มกราคม 2564 ( 12:29 )
29
กุ้ยโจวพบ 'หมู่หลุมศพโบราณ' พร้อมกะโหลก-กระดูกเท้ามนุษย์

กุ้ยหยาง, 8 ม.ค. (ซินหัว) -- มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เปิดเผยการค้นพบกลุ่มหลุมศพโบราณ 25 หลุม ซึ่งคาดการณ์ว่ามีความเก่าแก่ราว 2,300 ปี พร้อมกะโหลกมนุษย์บรรจุอยู่ภายในภาชนะทรงกลม ในตำบลเข่อเล่ออี๋-เหมียวของอำเภอเฮ่อจาง

 

เมื่อวันพุธ (6 ม.ค.) อู๋เซียวหัว นักวิจัยร่วมจากสถาบันวิจัยวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีมณฑลกุ้ยโจว กล่าวว่ากลองและหม้อสัมฤทธิ์ รวมถึงหม้อทำจากเหล็ก เป็นหนึ่งในภาชนะบรรจุกะโหลกมนุษย์ของสุสานแห่งนี้ ซึ่งเริ่มถูกขุดสำรวจตั้งแต่ทศวรรษ 1970 นอกจากนั้นยังพบกระดูกเท้ามนุษย์ภายในหม้อหรืออ่างที่ทำจากสัมฤทธิ์หรือเหล็กด้วยอู๋ระบุว่าสุสานที่มีกะโหลกดังกล่าวถูกใช้งานช่วงยุคจ้านกั๋วหรือยุครณรัฐ (475-221 ปีก่อนคริสต์ศักราช) จนถึงปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (202 ปีก่อนคริสต์ศักราช-ปี 25) โดยเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเย่หลาง (Yelang)เย่หลางเป็นอาณาจักรชนกลุ่มน้อยโบราณทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน หรือมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) อวิ๋นหนาน (ยูนนาน) กุ้ยโจว และเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงในปัจจุบัน โดยถือกำเนิดช่วงต้นยุครณรัฐและเจริญรุ่งเรืองช่วงต้นราชวงศ์ฮั่นตะวันตก แต่กลับสูญหายอย่างลึกลับช่วงกลางราชวงศ์ฮั่นตะวันตก หลงเหลือข้อมูลในบันทึกประวัติศาสตร์เพียงเล็กน้อยนักวิชาการบางส่วนกล่าวว่าวิธีฝังศพแบบพิเศษนี้อาจเชื่อมโยงการบูชาธรรมชาติ จิตวิญญาณ หรือเรือ อีกส่วนหนึ่งมองว่าบ่งชี้ถึงเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของเจ้าของหลุมศพ ขณะเดียวกันวิธีฝังศพข้างต้นอาจเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาของชาวเย่หลางที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องศีรษะทั้งนี้ อู่กล่าวทิ้งท้ายว่าการค้นพบสุสานดังกล่าวมีคุณค่ายิ่งยวดสำหรับการศึกษาวัฒนธรรมเย่หลาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง