รีเซต

เขาใหญ่ สั่งปิดเหวนรกก่อนกำหนด ถึง 30 ก.ย. หลังช้างป่าตกเหวตาย

เขาใหญ่ สั่งปิดเหวนรกก่อนกำหนด ถึง 30 ก.ย. หลังช้างป่าตกเหวตาย
มติชน
29 กรกฎาคม 2565 ( 10:10 )
50
เขาใหญ่ สั่งปิดเหวนรกก่อนกำหนด ถึง 30 ก.ย. หลังช้างป่าตกเหวตาย

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน และเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาจากภูเขาสูงรุนแรง ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ป่าที่ออกหากินที่เดินข้ามลำธาร และอันตรายต่อนักท่องเที่ยว ประกอบกับมีช้างป่า 2 ตัวถูกน้ำป่าพัดตกเหวนรก เสียชีวิตเพื่อการเก็บกู้ซากช้างป่าขึ้นมาจากน้ำเพื่อฝังกลบ และเป็นช่วงปิดจุดท่องเที่ยวเหวนรกตามฤดูกาล

 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงมีประกาศปิดเหวนรก มีกำหนด 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 ตามที่นาย รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีประกาศ ปิดการท่องเที่ยวตามฤดูกาล ประจำปี ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงฤดูการของธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

 

โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 20 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และมาตรา 32 ตาม พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นมานั้น ทำให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูกลับสู่สภาพส่งผลดีต่อพืชและสัตว์ป่า

นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวต่อว่า ปกติเหวนรกจะปิดตามฤดูกาลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไปกำหนด 2 เดือน แต่คราวนี้มีเหตุช้างป่าถูกน้ำพัดพาตกลงเหวนรกเสียชีวิต จึงจำเป็นต้องปิดก่อนกำหนด 4 วัน น้ำตกเหวนรก มีน้ำตกรุนแรง มีความสูงของชั้นน้ำตกกว่า 150 เมตร ไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์ถ้าตกลงไปโอกาสรอดยาก นอกจากนี้บริเวณจุดชมวิวผาเดียวดาย ยังได้ปิดต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นจุดที่อันตรายมีหน้าผาสูงชันอีกจุดหนึ่ง พื้นหินทางเดินรื่นน้ำเกาะทำให้รื่นง่ายในช่วงฤดูฝนโดยจะเปิดให้เข้าไปท่องเที่ยวได้ในราวต้นเดือนตุลาคม 2565

 

โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบการป้องกันโรคติดต่อการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สวมแมสก์ สามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เช่น ผ่านเข้าประตูด่านทางขึ้น ทั้ง 2 ด้าน คือด่านศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาและประตูด่านทางขึ้น เนินหอม จ.ปราจีนบุรี โดยช่วงนี้ถือว่าพบสัตว์ป่าออกมาหากินเป็นจำนวนมาก เช่น ช้างป่า เก้ง กวาง และสัตว์ป่าอื่นๆ ออกมาหากินให้นักท่องเที่ยวได้ชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง