รีเซต

ทำความรู้จัก "ฟรีวีซ่า" คืออะไร? ให้อยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกินกี่วัน

ทำความรู้จัก "ฟรีวีซ่า" คืออะไร? ให้อยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกินกี่วัน
TNN ช่อง16
19 กันยายน 2566 ( 12:04 )
143
ทำความรู้จัก "ฟรีวีซ่า" คืออะไร? ให้อยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกินกี่วัน

ทำความรู้จัก "ฟรีวีซ่า" คืออะไร ไฟเขียวให้นักท่องเที่ยวจีน-คาซัคสถาน เข้าไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า-อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน


ภายหลังจาก เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน เป็นกรณีพิเศษ 


กำหนดรายชื่อประเทศผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน เริ่มตั้งแต่ 25 กันยายน 2566 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้


รายชื่อประเทศได้รับการยกเว้น


(1) สาธารณรัฐประชาชนจีน

(2) สาธารณรัฐคาซัคสถาน


นักท่องเที่ยวจีน-คาซัคสถาน เข้าไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า  


ข้อมูลจาก traveloka ระบุว่า ผู้ที่ถือพาสปอร์ต (Passport) สามารถเดินทางไปเที่ยวได้แบบที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้วีซ่า เพียงแค่เตรียมพาสปอร์ต จองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรมให้เรียบร้อย สามารถเดินทางไปเที่ยวประเทศนั้นๆ ได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่าแต่อย่างใด


นักท่องเที่ยวจีน-คาซัคสถาน อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน


นักท่องเที่ยวชาวจีนและคาซัคสถาน สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน เริ่มตั้งแต่ 25 กันยายน 2566 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง