รีเซต

ส.ส.จูนสู้กระแสต้าน ลุยแจกเครื่องวัดไข้ส่งเสริมจัดการโควิด 19 ในชุมชน

ส.ส.จูนสู้กระแสต้าน ลุยแจกเครื่องวัดไข้ส่งเสริมจัดการโควิด 19 ในชุมชน
77ข่าวเด็ด
29 มีนาคม 2563 ( 23:45 )
78
ส.ส.จูนสู้กระแสต้าน ลุยแจกเครื่องวัดไข้ส่งเสริมจัดการโควิด 19 ในชุมชน


การป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นที่หวั่นวิตกของประชาชนในจังหวัดแพร่ ท่ามกลางมาตรการเข้มงวดของรัฐบาลที่เพิ่มความเข้มข้นทุกขณะ อย่างไรก็ตามการตรวจวัดไข้ของผู้ต้องสงสัยหรือผู้ที่ อยู่ในชุมชน ยังขาดแคลนเครื่องมือวัดที่ทันสมัย แม้แต่ด่านตรวจคัดกรองผู้ป่วยไข้หวัดจากเชื้อโควิด-19 ที่ตั้งขึ้นตามเส้นทางสายหลักเข้าออกจังหวัดแพร่ คือที่ แม่แขม อ.ลอง ที่บ้านร่องเข็ม อ.ร้องกวาง และ ที่ เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ปริมาณเครื่องมือตรวจวัดไข้ยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร


นายเอกการ ซื่อทรงธรรม หรือ ส.ส.จูน ส.ส.จังหวัดแพร่ พรรคภูมิใจไทยเขต 1 มีแนวคิดว่า ถ้ามีการจัดการได้ในชุมชนทำการคัดกรองผู้ป่วยฝ่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผ่าน อสม.ประจำหมู่บ้าน จะทำให้จังหวัดแพร่สามารถคัดผู้ป่วยเข้าไปสู่ระบบการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดได้มากและเร็วขึ้น
ล่าสุด นายเอกการ ซื่อทรงธรรม ได้นำเครื่องตรวจวัดไข้พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยที่ออกแบบจากผลิตภัณฑ์ของพรรคภูมิใจไทย ไปมอบให้ อสม.และ ผอ.รพ.สต. ใน ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เป็นการนำร่องการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพตรวจหาผู้ป่วยได้ในชุมชน โดยมีการส่งมอบที่ห้องประชุมหมู่ที่ 7 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่


นายเอกการ ได้กล่าวถึงปัญหาการย้ายพรรคที่เกิดขึ้นนั้น ย้ายจากพรรคอนาคตใหม่หลังศาลตัดสินยุบพรรคไปอยู่พรรคภูมิใจไทย นายเอกการยืนยันว่าไม่ได้คิดเรื่องการสร้างความร่ำรวยให้กับตนเอง แต่นึกถึงประโยชน์ในการพัฒนา ในช่วงที่ตนได้เข้าไปทำหน้าที่ ส.ส. จังหวัดแพร่ ทำอย่างไรจะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากขึ้นรอบด้าน เมื่อพรรคยุบจึงคิดเข้าร่วมกับพรรคการเมืองใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองแพร่มากกว่า ซึ่งตนจะของเป็นตัวเชื่อมในการพัฒนาระหว่างนโยบายรัฐกับความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง ปัญหาหมอกควัน ปัญหาความแห้งแล้ง ปัญหาเศรษฐกิจ และที่กำลังดำเนินการอยู่ถือเป็นภาวะเร่งด่วนคือการหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตัดการระบาดไม่ให้เป็นเหมือนกลุ่มประเทศในยุโรปและอเมริกา ที่มีสถิติผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตในอัตราสูงมาก การแจกเครื่องวัดไข้ให้กับ อสม.และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะเป็นประโยชน์มากในการคัดกรองในระดับชุมชน เมื่อพบผู้ป่วยจะได้นำส่งเข้ารักษาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากนี้ไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง