รีเซต

'กรมน้ำบาดาล' แก้แหล่งน้ำปนเปื้อนสารพิษหนองบัวลำภู

'กรมน้ำบาดาล' แก้แหล่งน้ำปนเปื้อนสารพิษหนองบัวลำภู
ข่าวสด
15 ธันวาคม 2564 ( 10:11 )
73
'กรมน้ำบาดาล' แก้แหล่งน้ำปนเปื้อนสารพิษหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายจากพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวบ้านและรับฟังปัญหาของประชาชนที่ ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ที่ได้รับความเดือดร้อนจากแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนสารพิษและเคยทำเรื่องร้องทุกข์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสชาวบ้านใน จ.หนองบัวลำภู ต้องซื้อน้ำกิน เพราะไม่มีใครกล้านำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึงมาดื่ม เนื่องจากเต็มไปด้วยสารพิษ ทั้งๆ ที่ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ปัญหาสืบเนื่องมาจากจ.หนองบัวลำภู มีการปลูกอ้อยและใช้ยาฆ่าหญ้ามากเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย และส่วนผสมหลักของยาฆ่าหญ้า คือ สาร “พาราควอต” ที่มีฤทธิ์กัดเนื้อเยื่อของมนุษย์ ทำให้ทุกปี ปัญหาเรื่อง เนื้อเน่า เป็นปัญหาหลักของทุกโรงพยาบาลในเขต จ.หนองบัวลำภู ทำให้สุขภาวะของคนที่นี่ไม่ได้มาตรฐาน

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา มีการตรวจพบสารพาราควอตในหนองน้ำธรรมชาติที่เป็นแหล่งน้ำดิบของชุมชน ถึง 34.22 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญทัน จึงได้ออกประกาศเตือนชาวบ้านไม่ให้นำน้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าวมาใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับร่างกายของชาวบ้าน โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเบาหวาน หรือคนที่มีบาดแผล ห้ามสัมผัสน้ำโดยตรง ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

 

 

หลังรับฟังปัญหาของประชาชน กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะเร่งจัดทำโครงการจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้กับประชาชน คาดว่าภายในเดือน พ.ค.2565 พี่น้องประชาชน ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จะมีระบบน้ำประปาสะอาด พร้อมมีบ้านน้ำดื่มฟรีใช้อย่างแน่นอน

 

 

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวต่อว่า น้ำสะอาด ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์ เพราะร่างกายของมนุษย์มีน้ำเป็นส่วนประกอบถึงร้อยละ 70 นอกจากนี้ ทุกวันคนเราต้องใช้น้ำ ทั้งน้ำในการอุปโภค คือ น้ำที่ใช้ชำระร่างกาย ล้างหน้า แปรงฟัน รวมไปถึงน้ำดื่ม เนื่องจาก ทุกวันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ต้องซื้อน้ำกินอย่างน้อยวันละ 10 บาท ปีหนึ่งต้องเสียเงินถึง 3,650 บาท ถ้าครอบครัวใดมีสมาชิก 5 คน ในหนึ่งปีต้องเสียเงินซื้อน้ำดื่มถึง 18,250 บาทต่อครอบครัว นับเป็นการซ้ำเติมผู้มีรายได้น้อย แต่ถ้าเรามีน้ำดื่มสะอาดฟรี ก็จะทำให้แต่ละครอบครัวประหยัดเงินได้กว่า 20,000 บาทต่อปี

 

 

ที่ผ่านมารัฐบาล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2564 รวมทั้งสิ้น18,250 แห่ง ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 403 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 2.1 ล้านครัวเรือน

 

ซึ่งบ่อน้ำบาดาลที่มีการเจาะและพัฒนาจะต้องมีการส่งตัวอย่างน้ำบาดาลจากทุกบ่อและทุกโครงการเพื่อให้กองวิเคราะห์น้ำบาดาลทำหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ เพื่อยืนยันคุณภาพของน้ำบาดาลก่อนนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยในปีงบประมาณ 2564 มีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบาดาลรวมทั้งสิ้น 8,879 ตัวอย่าง และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ทำให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ที่สะอาดและปลอดภัย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง