รีเซต

จีนเล็งเสริมความรู้ 'กฎหมาย' ให้ผู้หญิงในชนบท

จีนเล็งเสริมความรู้ 'กฎหมาย' ให้ผู้หญิงในชนบท
Xinhua
27 มีนาคม 2567 ( 19:58 )
14
จีนเล็งเสริมความรู้ 'กฎหมาย' ให้ผู้หญิงในชนบท
ปักกิ่ง, 27 มี.ค. (ซินหัว) -- จีนเตรียมดำเนินการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้หญิงในพื้นที่ชนบท เพื่อเพิ่มพูนการตระหนักรู้กฎหมายและนำเสนอการบริการทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการหนังสือเวียนที่ร่วมออกโดยกลุ่มหน่วยงานทางการจีน ซึ่งรวมถึงสหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีน และกระทรวงเกษตรและกิจการชนบท ได้วางแผนงานโดยมุ่งเป้าหมายที่ผู้หญิงในพื้นที่ชนบท ตลอดจนลูกหลานและครอบครัวจีนจะจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ เช่น การคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้หญิง และการคุ้มครองผู้เยาว์ โดยจีนจะจัดการรณรงค์นี้ทั่วประเทศ ทว่ามีภูมิภาคตะวันตกอันด้อยพัฒนาเป็นเป้าหมายหลักหน่วยงานทางการท้องถิ่นควรใช้ประโยชน์จากการรณรงค์นี้ในการให้บริการทางกฎหมายที่สะดวก มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพแก่ผู้หญิงในพื้นที่ชนบท โดยเฉพาะผู้อาศัยอยู่ตามพื้นที่การเกษตรและเลี้ยงสัตว์อันห่างไกล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง