เชียงใหม่เร่งแก้ปัญหามลพิษ! ฮ.ฝนหลวงบินดับไฟป่า-พบจุดความร้อน 135 จุด

เชียงใหม่เร่งแก้ปัญหามลพิษ! ฮ.ฝนหลวงบินดับไฟป่า-พบจุดความร้อน 135 จุด
TNN ช่อง16
8 มีนาคม 2564 ( 06:26 )
21
เชียงใหม่เร่งแก้ปัญหามลพิษ! ฮ.ฝนหลวงบินดับไฟป่า-พบจุดความร้อน 135 จุด

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายภาณุ นิลวานิช หน.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง  ได้รับแจ้งพบจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และในเขตป่าอนุรักษ์ (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง) บริเวณท้องที่ อ.บ้านโฮ่ง และ อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวนรวม 13 จุด ซึ่งจุดความร้อนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่สูงชันและมีบางจุดอยู่ในหุบเขามีลักษณะเป็นเหวลึกซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึง ได้ประสาน นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เพื่อขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าเฮลิคอปเตอร์ของฝนหลวง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เข้าช่วยดำเนินการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ดังกล่าว กว่า 20 เที่ยวบิน  จำนวนกว่า 10,000 ลิตร  คณะทำงานฯ ชุดที่ 20 (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง) 


โดย จนท.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง , จนท.สถานีควบคุมไฟป่าบ้านโฮ่ง จนท.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านโฮ่ง จนท.อส.บ้านโฮ่ง ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านห้วยโทก ได้ร่วมกันเข้าดำเนินการควบคุมและดับไฟป่าบริเวณจุดความร้อนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จำนวน 12 จุด เหลือ 1 จุดบริเวณบ้านห้วยโทก ยังไม่สามารถดับได้สนิทเนื่องจากเป็นจุดที่อยู่สูง 


ส่วนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเร่งเข้าป่าหาจุดความร้อนที่เกิดขึ้นหลังจากเช้านี้ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่  รายงานจุดความร้อน hotspot ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่ พบจุดความร้อน ทั้งหมดจำนวน 135 จุด  พบที่อำเภอฮอด มากที่สุด 26 จุด อำเภอแม่แตงจำนวน 17 จุด และอำเภอจอมทอง 12 จุด กำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้เร่งดำเนินการดับไฟป่าตามพื้นที่ได้รับรายงาน จุดความร้อน แต่หลายพื้นที่เกิดปัญหาสภาพอากาศร้อน ฝุ่นควันในพื้นที่แล้ว บางพื้นที่เป็นป่าลึกมีทางลาดชัดการเข้าดับไฟป่ายากลำบาค 


นอกจากนี้หลายพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้นเร่งออกฉีดพ่นน้ำตามท้องถนน ตามจุดต่างๆ เพื่อลดหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่อีกหนึ่งปัญหาช่วงเช้าสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นไปจนถึงสายทำให้กดอากาศไว้ไม่มีกระแสเข้ามาพัดสลายฝุ่นควันที่เข้ามาสะสมเกิดขึ้นเกือบทั้งจังหวัด โดยเฉพาะในเขตเมืองซึ่งป็นแอ่งกระทะ

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง