TrueID

ไฟเผาป่าแม่ยาง แม่อ่าง ทำค่าฝุ่น PM 2.5 เริ่มสูงขึ้นแล้ว ดาวเทียมพบทั่วประเทศมีจุดความร้อน 288 จุด

ไฟเผาป่าแม่ยาง แม่อ่าง ทำค่าฝุ่น PM 2.5 เริ่มสูงขึ้นแล้ว ดาวเทียมพบทั่วประเทศมีจุดความร้อน 288 จุด
มติชน
13 กุมภาพันธ์ 2564 ( 14:58 )
27
ไฟเผาป่าแม่ยาง แม่อ่าง ทำค่าฝุ่น PM 2.5 เริ่มสูงขึ้นแล้ว ดาวเทียมพบทั่วประเทศมีจุดความร้อน 288 จุด

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ จ.ลำปาง ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 จำนวน 17 นาย ได้เข้าดับไฟที่ไหม้ป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาง – แม่อาง เขต ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งพบพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้เสียหายไปกว่า 5 ไร่ สาเหตุมาจากการเข้าป่าล่าสัตว์ แล้วจุดไฟเผา โดยควันไฟที่ไหม้ป่าดังกล่าวนั้น ได้ลอยสะสมในอากาศ ซึ่งผืนป่าดังกล่าว อยู่บริเวณแนวเทือกเขาดอยพระบาท และอยู่ใกล้ตัวเมืองลำปาง ดังนั้น ในวันนี้ จึงทำให้ค่าฝุ่น PM 2.5 เริ่มขยับขึ้นมา และอาจจะส่งผลต่อสถานการณ์ฝุ่นหมอกควันในพื้นที่ จ.ลำปาง ให้กลับมาเป็นปัญหาต่อพื้นที่อีกครั้ง

 

ในวันนี้ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัติโนมัติของกรมควบคุมมลพิษที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง รายงานค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ระหว่าง 33 – 42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีเขียว คุณภาพดี ไปจนถึงสีเหลือง คุณภาพอากาศปานกลาง ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน โดยพื้นที่ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งเป็นเขตตัวเมืองลำปาง พบว่า ค่า PM 2.5 เริ่มสูงขึ้น วัดได้สูงสุดในจังหวัด 42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และถือว่าค่าเริ่มขยับ เข้าใกล้ค่าห้ามเกินมาตรฐาน คือ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แล้ว

 

ท่ามกลางสถานการณ์ไฟไหม้ป่า และในที่โล่งแจ้งในพื้นที่ จ.ลำปาง ที่ยังมีเกิดขึ้นต่อเนื่อง โดยวันนี้ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า พบว่า ประเทศไทยพบจุดฮอตสปอต หรือจุดความร้อน จำนวน 288 จุด โดยพื้นที่ จ.ลำปาง พบ 23 จุด กระจายในพื้นที่ 8 อำเภอ โดยพบมากในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร 8 จุด อ.แม่พริก 4 จุด และอ.เถิน 3 จุด พื้นที่ส่วนใหญ่ที่เกิดไฟไหม้ป่า ยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติ

สำหรับในปีนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ นี้ จ.ลำปาง พบจุดฮอตสปอตสะสม จำนวน 1,515 จุด แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง