รีเซต

จีนเปิดรับ 'ทุนเอกชน' ร่วมปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศ

จีนเปิดรับ 'ทุนเอกชน' ร่วมปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศ
Xinhua
11 พฤศจิกายน 2564 ( 15:45 )
34
จีนเปิดรับ 'ทุนเอกชน' ร่วมปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศ

ปักกิ่ง, 11 พ.ย. (ซินหัว) -- หนังสือเวียนจากคณะรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระบุว่าจีนเตรียมส่งเสริมและสนับสนุนทุนภาคเอกชน (private capital) ในการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ เนื่องจากระบบนิเวศในบางภูมิภาคของจีนเสียหายและเสื่อมโทรมอย่างรุนแรง ซึ่งต้องการการมีส่วนร่วมปกป้องและฟื้นฟูจากสังคมเป็นวงกว้างยิ่งขึ้น

 

หนังสือเวียนร่างแผนปฏิรูปและข้อกำหนดอย่างละเอียดเกี่ยวกับกลไกการมีส่วนร่วมและนโยบายสนับสนุน เพื่อดึงดูดกองทุนส่วนบุคคล (private fund) โดยจีนจะพัฒนาบทบาทของตลาดในการจัดสรรทรัพยากรและบทบาทของรัฐบาล เพิ่มการลงทุนในพื้นที่สำคัญ ขยายความมีชีวิตชีวาของตลาด และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ

 

นอกจากนั้นหนังสือเวียนสนับสนุนและกระตุ้นทุนภาคเอกชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่ลงทุน ออกแบบ ฟื้นฟู และจัดการโครงการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยกองทุนส่วนบุคคลสามารถมีส่วนร่วมปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น การลงทุนโดยอิสระ ความร่วมมือกับรัฐบาล และการดำเนินงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร

ทั้งนี้ ทุนภาคเอกชนควรให้ความสำคัญกับการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติ ระบบนิเวศพื้นที่การเกษตร ระบบนิเวศในเมือง ระบบนิเวศเหมืองแร่ และระบบนิเวศทางทะเล พร้อมสำรวจการพัฒนาอุตสาหกรรมทางนิเวศวิทยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง