รีเซต

กรมชลฯขุดลอกแก้มลิง-อ่างเก็บน้ำ มหาสารคาม ขอนแก่น ผอ.สำนักเครื่องจักรสั่งลุย

กรมชลฯขุดลอกแก้มลิง-อ่างเก็บน้ำ มหาสารคาม ขอนแก่น ผอ.สำนักเครื่องจักรสั่งลุย
มติชน
25 กุมภาพันธ์ 2564 ( 12:05 )
130
กรมชลฯขุดลอกแก้มลิง-อ่างเก็บน้ำ มหาสารคาม ขอนแก่น ผอ.สำนักเครื่องจักรสั่งลุย

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน มอบหมายให้นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรของฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 3 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 เข้างานขุดแก้มลิงหนองทุ่ม ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เขตพื้นที่โครงการชลประทานขอนแก่น โดยงบกลางปี2563 ซึ่งตามแผนงานมีระยะเวลาดำเนินการเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ 764,010 ลูกบาศก์เมตร

 

นายประพิศ เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้เข้าไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ด้านภัยแล้งในหลายพื้นที่ เช่น การส่งเครื่องจักรทั้งเรือขุด รถขุดเข้าขุดลอกแก้มลิงรวมทั้งขุดลอกเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำในหลายพื้นที่ อีกทั้งได้นำเครื่องจักร เครื่องมือ ลงพื้นที่กำจัดวัชพืชและผักตบชวาในทางน้ำชลประทานและทางน้ำสายหลักต่าง ๆ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน รวมทั้งแม่น้ำน้อย

 

ด้านนายสุพิศกล่าวว่า ว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรเครื่องมือของฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและกำจัดวัชพืชที่ 3 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3เข้าขุดลอกงานอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 มีปริมาณดินขุดลอกจำนวน 62,000 ลูกบาศก์เมตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 และคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 โดยปัจจุบัน ขุดลอกได้ปริมาณดิน 37,430 ลูกบาศก์เมตร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้นรวม 3.52 ล้านลูกบาศก์เมตร ราษฎรได้รับประโยชน์รวม 1,250 ครอบครัว จำนวน 3 หมู่บ้าน 1 เทศบาล มีพื้นที่ที่ได้รับระโยชน์ 887 ไร่ โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานขุดลอกให้เป็นไปตามงานเพื่อให้แก้มลิงหนองทุ่มและอ่างเก็บน้ำหนองบ่อนี้ สามารถรองรับน้ำในฤดูฝนที่กำลังมาถึงในเดือนมิถุนายนของปีนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง