รีเซต

กรมชลฯ มุ่งพัฒนาบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำแผนที่ผันน้ำในทุกจังหวัด

กรมชลฯ มุ่งพัฒนาบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำแผนที่ผันน้ำในทุกจังหวัด
TNN ช่อง16
13 มิถุนายน 2567 ( 14:55 )
15
กรมชลฯ มุ่งพัฒนาบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำแผนที่ผันน้ำในทุกจังหวัด

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน 122 ปี กรมชลประทาน “น้ำมั่นคง อนาคตยั่งยืน” ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการน้ำ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยต่อไป


ทั้งนี้ สิ่งที่จำเป็นที่กรมชลประทานต้องทำคือ จะต้องทำแผนที่ผันน้ำในทุกจังหวัด ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ สู่ลุ่มน้ำสายหลัก ต้องบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และหากเรามีแผนที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ผ่านไปได้ 


นอกจากนี้ การกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ ก็เป็นเรื่องสำคัญ ที่ผ่านมาจะสังเกตได้ว่าอุณภูมิที่สูงขึ้น จะต้องมีระบบการกระจายน้ำที่เป็นระบบปิดหรือระบบท่อ เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำ อีกทั้งยังต้องขยายพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ภาคการเกษตร ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านไร่ 


อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้กรมชลประทานเตรียมรับสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝน ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนัก และมากกว่าปีที่แล้ว จึงต้องเตรียมแหล่งกักเก็บน้ำ และศึกษาเส้นทางน้ำทั้งหมด รวมถึงได้ลงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซาก เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป ภาพจาก ผู้สื่อข่าวจ.ชัยนาท

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง