รีเซต

เขื่อนมูลบนมั่นใจน้ำพอทำนาปี 4.5 หมื่นไร่

เขื่อนมูลบนมั่นใจน้ำพอทำนาปี 4.5 หมื่นไร่
TNN ช่อง16
21 มิถุนายน 2567 ( 14:34 )
9
เขื่อนมูลบนมั่นใจน้ำพอทำนาปี 4.5 หมื่นไร่

สถานการณ์น้ำเขื่อนลำมูลบน เขื่อนใหญ่ 1 ใน 4 ของจังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดเหลือปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 55 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 39 จากความจุ ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว (2566) อยู่ร้อยละ 10 นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำเขื่อนมูลบน ระบุปีนี้ทางเขื่อนมีแผนการส่งน้ำในกิจกรรมทุกประเภทในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม ประมาณ 57 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้ในการเกษตรโดยเฉพาะข้าวนาปี พื้นที่การเพาะปลูก 45,700 ไร่ ประมาณ 35 ล้านลูกบาศก์เมตร และใช้ในกิจกรรมนอกภาคการเกษตร ทั้งรักษาระบบนิเวศ การอุปโภค-บริโภค และภาคอุตสาหกรรมที่มีโรงงานขนาดใหญ่ในพื้นที่ 4 แห่ง อีกประมาณ 22 ลูกบาศก์เมตร แม้ว่าปริมาณน้ำในปัจจุบันจะสามารถใช้การได้จริงเพียง 48 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ปีนี้จะมีปริมาณฝนตกมากกว่าปีที่ผ่านมา จากผลกระทบของปรากฏการณ์ลานีญา ทำให้คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอให้นำมาบริหารจัดการในช่วงฤดูฝน และประเมินว่าจะมีปริมาณน้ำที่เหลือไปจนหลังสิ้นสุดฤดูฝนประมาณ 60 ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ซึ่งทางเขื่อนมั่นใจว่าจะมีน้ำเพียงพอจัดสรรให้ทุกภาคส่วน ทั้งในปีนี้ไปจนถึงฤดูแล้งหน้าอย่างแน่นอน  โดยที่ประชุมมีมติเริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 31 กรกฎาคม ซึ่งทางกลุ่มผู้ใช้น้ำจะช่วยกันทำความสะอาดและปรับปรุงคลองชลประทาน เพื่อรอรับน้ำเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป


ที่มาภาพ : ผู้สื่อข่าว TNN นครราชสีมา 


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง