รีเซต

ส.ส.ประจวบฯ หนุนทับสะแกโมเดล พัฒนาเหมืองเก่าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำแก้แล้ง

ส.ส.ประจวบฯ หนุนทับสะแกโมเดล พัฒนาเหมืองเก่าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำแก้แล้ง
มติชน
24 สิงหาคม 2563 ( 10:14 )
163
1
ส.ส.ประจวบฯ หนุนทับสะแกโมเดล พัฒนาเหมืองเก่าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำแก้แล้ง

วันที่ 24 สิงหาคม นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มน้ำทั้งระบบ ให้ศึกษาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าทับสะแกกว่า 3, 000 ไร่ ใน 3 หมู่บ้าน ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและเหมืองแร่ดีบุกเก่าที่สิ้นสุดอายุสัมปทานนานกว่า 30 ปี เพื่อสร้างประโยชน์ให้ชุมชนโดยเฉพาะการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าวผู้นำท้องที่ทุกตำบลเข้าร่วมเสนอความเห็นและให้การสนับสนุน

 

นายประมวล กล่าวว่า ในการประชุมดังกล่าว นายวีรกร คำประกอบ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้รับข้อเสนอจากผู้นำชุมชนในพื้นที่ และยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้อย่างแน่นอน เนื่องจากในจังหวัดภาคใต้มีเหมืองแร่เก่ากระจายอยู่ทั่วไป ควรใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ เพราะลงทุนต่ำแต่ได้ประโยชน์มหาศาล สำหรับการประชุมครั้งต่อไปจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก กรมป่าไม้ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกันศึกษาอย่างเป็นระบบ และจะใช้โมเดลในพื้นที่ อ.ทับสะแก ขยายผลเพื่อพัฒนาเหมืองแร่ในจังหวัดอื่น

 

ด้านนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วย นายกฤษดา หมวดน้อย ผู้ประสานงานกรมชลประทานและนายช่างผู้ควบคุมงานจากสำนักชลประทานที่ 14 ติดตามความก้าวหน้าในการซ่อมแซมฝายห้วยลึกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่บ้านคลองลอย หมู่ 8 ต.ร่อนทอง หลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณและกำหนดแผนในการแก้ไขปัญหา จากกรณีน้ำป่าไหลที่หลากจากอ่างเก็บน้ำคลองลอย เนื่องจากอิทธิพลของพายุปลาบึก ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม 2562 ทำให้สันฝายได้รับความเสียหาย สำหรับการซ่อมแซม เจ้าหน้าที่ได้ออกแบบยกสะพานฝายให้สูงขึ้นประมาณ 50 เซนติเมตร (ซม.) พร้อมดาดคันดินเดิมให้เป็นคอนกรีตทั้งฝั่งซ้ายและขวา เพื่อลดผลกระทบจากน้ำหลากในอนาคต

 

นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้รับรายงานจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี อ.ปราณบุรี ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำปราณบุรี ซึ่งมีความจุน้ำมากที่สุดในจังหวัด มีน้ำดิบอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก ไม่เพียงพอที่จะส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝนปีนี้ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่าง 125 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จากความจุ 391 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 32 ของความจุอ่าง เป็นปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 107 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 27 ของความจุอ่างเท่านั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อปรับแผนบริหารจัดการการส่งน้ำในเขตชลประทาน โดยขอความร่วมมือให้เกษตรกรในพื้นที่ อ.ปราณบุรี อ.สามร้อยยอด แล งดการทำนาปีช่วงฤดูฝนปีนี้ และโครงการฯจะส่งน้ำดิบเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง