รีเซต

TFG ขายเกลี้ยง! หุ้นกู้ 900 ล้าน พร้อมลุยแผนปีนี้ ขยายลงทุนธุรกิจหมูไทย-เวียดนาม ร้านค้าปลีก

TFG ขายเกลี้ยง! หุ้นกู้ 900 ล้าน พร้อมลุยแผนปีนี้ ขยายลงทุนธุรกิจหมูไทย-เวียดนาม ร้านค้าปลีก
มติชน
17 มกราคม 2565 ( 14:45 )
56
TFG ขายเกลี้ยง! หุ้นกู้ 900 ล้าน พร้อมลุยแผนปีนี้ ขยายลงทุนธุรกิจหมูไทย-เวียดนาม ร้านค้าปลีก

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า บริษัทฯประสบความสำเร็จการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 จำนวนเสนอขายไม่เกิน 700 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรอง เพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 200 ล้านบาท มูลค่ารวมไม่เกิน 900 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 11-13 มกราคมที่ผ่านมา ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ บล.โนมูระ พัฒนสิน บล.เอเซีย พลัส บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) และ บล.ทรีนีตี้

 

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท คาดว่าจะใช้ภายใน 3 เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท อยู่ที่ BBB แนวโน้ม Stable เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

 

“ต้องขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้การต้อนรับหุ้นกู้ของ TFG อย่างดีเยี่ยม โดยบริษัทเตรียมนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มบริษัท” ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน TFG กล่าวและว่า แผนการดำเนินงานในปี 2565 ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขยายธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจหมูในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ตามสภาวะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง