รีเซต

KBANK ออกหุ้นกู้ระยะสั้นอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย (THOR) ครั้งแรก มูลค่า 1 พันล. มี กบข. เป็นผู้ลงทุนหลัก

KBANK ออกหุ้นกู้ระยะสั้นอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย (THOR) ครั้งแรก มูลค่า 1 พันล. มี กบข. เป็นผู้ลงทุนหลัก
ทันหุ้น
17 กันยายน 2563 ( 15:52 )
99
KBANK ออกหุ้นกู้ระยะสั้นอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย (THOR) ครั้งแรก มูลค่า 1 พันล. มี กบข. เป็นผู้ลงทุนหลัก

ทันหุ้น –สู้โควิด –KBANK ออกหุ้นกู้ระยะสั้นอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ครั้งแรก มุลค่า 1 พันล้านบาท โดยมี กบข. เป็นผู้ลงทุนหลัก อายุหุ้นกู้ประมาณ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR + 0.4075%


นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า วันนี้ (17 ก.ย. 63) ธนาคารกสิกรไทยได้ดำเนินการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ระยะสั้นอ้างอิง THOR เป็นรายแรกให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ โดยมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข. เป็นผู้ลงทุนหลัก (Cornerstone Investor) โดยหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ประมาณ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR + 0.4075% และโดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อันดับความน่าเชื่อถือ “AA+ (tha)” แนวโน้มอันดับเครดิต “มีเสถียรภาพ” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 และขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“ThaiBMA”)


การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการหุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย วงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาทที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) อนุญาตให้ธนาคารสามารถเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ Medium Term Note ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี


การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ถือเป็นนวัตกรรมทางการเงินครั้งสำคัญของประเทศเนื่องจากเป็นการออกหุ้นกู้ครั้งแรกในประเทศที่ผลตอบแทนอ้างอิง THOR ซึ่งถือเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง ธนาคารกสิกรไทย ผู้ลงทุนสถาบันชั้นนำในประเทศ อาทิเช่น กบข. บลจ. กสิกรไทย และ ThaiBMA ในการร่วมพัฒนาตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ไทยในธุรกรรมที่อ้างอิง THOR ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”)


นายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนาคารกสิกรไทยได้เข้าทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย THOR (“THOR IRS”) เป็นธุรกรรมแรกของประเทศในเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา วันนี้ (17 ก.ย. 63) ธนาคารกสิกรไทยมีความยินดีที่ได้เป็นผู้ให้บริการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ THOR และเป็นผู้ให้บริการเครื่องมือบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย THOR กับลูกค้าเป็นรายแรกของประเทศ


โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและเสริมสร้างสภาพคล่องในตลาดเพื่อรองรับการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR อย่างเต็มรูปแบบในปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยธุรกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมันของตลาดและผู้ลงทุนในความเชี่ยวชาญของธนาคารกสิกรไทยในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศในการให้บริการการระดมทุนและการบริหารความเสี่ยงผ่านตลาดเงินและตลาดทุน


นายอาสา อินทรวิชัย รองเลขาธิการกลุ่มงานลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กล่าวว่า ธุรกรรมนี้ถือเป็น Cornerstone ของตลาดดอกเบี้ยและตลาดอนุพันธ์ระยะสั้น กบข.พร้อมสนับสนุนการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ตามแนวทางของ ธปท. และเชื่อว่าจะเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูง สามารถสะท้อนความเสี่ยงของคู่สัญญารวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคตได้เป็นอย่างดี


อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/QJKT7
LINE@ คลิ๊ก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก
https://twitter.com/thunhoon1


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง