รีเซต

BCP เคาะราคาหุ้น ESSO ที่ 9.18 บาท/หุ้น มูลค่าซื้อ 20,956 ลบ.

BCP เคาะราคาหุ้น ESSO ที่ 9.18 บาท/หุ้น มูลค่าซื้อ 20,956 ลบ.
ทันหุ้น
16 มีนาคม 2566 ( 09:56 )
107
BCP เคาะราคาหุ้น ESSO ที่ 9.18 บาท/หุ้น มูลค่าซื้อ 20,956 ลบ.

#BCP #ESSO #ทันหุ้น-บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ BCP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ตามที่บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัท และ ExxonMobil Asia Holdings Pte.Ltd. เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) หรือ ESSO โดยตรงจำนวน 2,283,750,000 หุ้น หรือคิดเป็น 65.99% นั้น และจะมีการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดใน ESSO จำนวนไม่เกิน 1,177,108,000 หุ้น หรือ 34.01% นั้น โดยล่าสุด ESSO ได้แจ้งงบการเงินประจำปี 2565 รวมทั้งมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2566 บริษัทจึงได้จัดทำประมาณการราคาซื้อขายหุ้น ได้ที่ 9.18 บาท โดยมีมูลค่ารวมของหุ้นที่จะซื้อขายเท่ากับ 20,956 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้มูลค่ารวมของหุ้นที่ซื้อขายและราคาหุ้นดังกล่าว เป็นเพียงข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบคำอธิบายเท่านั้น และไม่ใช่ราคาสุดท้ายสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น โดยมูลค่ารวมของหุ้นที่ซื้อขาย ณ วันที่การทำทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งจะเป็นไปตามหลักการ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง