รีเซต

เปิดรายละเอียด 'ผู้สูงอายุ' ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ปี 2565

เปิดรายละเอียด 'ผู้สูงอายุ' ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ปี 2565
TNN ช่อง16
5 พฤศจิกายน 2563 ( 13:44 )
375
เปิดรายละเอียด 'ผู้สูงอายุ' ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ปี 2565
ผู้สูงอายุ สามารถลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยลงทะเบียนและยื่น คำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย สามารถดำเนินการได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติ

ผู้สูงอายุรายใหม่ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 นับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2505)

เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ

อายุ 60 - 69 ปี รับเดือนละ 600 บาท

อายุ 70 - 79 ปี รับเดือนละ 700 บาท

อายุ 80 - 89 ปี รับเดือนละ 800 บาท

อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเตือนละ 1,000 บาท

เอกสารหลักฐานในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

สำหรับผู้สูงอายุที่สนใจลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพปี 2565 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ

สำหรับปีนี้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563  ปีหน้าเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ เดือนมกราคม – กันยายน 2564


ภาพโดย congerdesign จาก Pixabay

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง