รีเซต

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าล็อกดาวน์จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าล็อกดาวน์จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด
TNN ช่อง16
6 มกราคม 2564 ( 12:20 )
192
จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าล็อกดาวน์จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด

        หลังจากที่รัฐบาลได้ออกมายืนยันแล้วว่าในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 รอบนี้จะไม่ล็อกดาวน์ทั้งประเทศ  แต่ได้ประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดโควิด -19 ใน 5 จังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ  และล่าสุดยังได้ประกาศยกระดับการควบคุมทั้ง 5 จังหวัดดังกล่าวเพื่อมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนด้วย 

        แต่ก็ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของทั้ง 5 จังหวัดดังกล่าวอาจจะหยุดชะงัก ผู้ประกอบการ ไปจนถึงประชาชน แรงงานจะขาดรายได้ ดังนั้น เราจึงได้รวบรวมข้อมูลรายได้ต่อหัวของประชากรในแต่ละจังหวัดมาฝากกัน 

        จังหวัดสมุทรสาคร นับได้ว่าเป็นจังหวัดต้นตอของการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ก่อนที่จะขยายวงกว้างไปยังจังหวัดอื่นๆ  โดยข้อมูลจากสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า ในปี 2561 ประชาชนในจังหวัดมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีประมาณ 389,818 บาท สูงเป็นอันดับ 8 ของประเทศ และเนื่องจากจังหวัดมีโรงอุตสาหกรรมจำนวนมาก แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจึงมีจำนวนมากเช่นกัน  ซึ่งสมุทรสาครมีแรงงานทั้งหมด 345,284 คน แบ่งเป็นแรงงานข้ามชาติ 239,752 คน หรือ คิดเป็น 69.44% และ แรงงานไทย 105,532 คน หรือ 30.56%   อีกทั้งยังมีตลาดทะเลไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  มีพืชเศรษฐกิจจำนวนมากสร้างรายได้ให้กับภาคการเกษตรได้อีกด้วย          

      ข้อมูลจากศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังพบว่า  ในปี 2562  เฉพาะที่จังหวัดสมุทรสาครมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือจีดีพี ขยายตัวกว่า 2.47% เมื่อเทียบกับจีดีพีรวมทั้งประเทศคิดเป็นมูลค่า 417,475 ล้านบาท         ส่วนปี 2563 ที่เกิดวิกฤตโควิด-19 คาดว่าจีดีพีจะขยายตัว คิดเป็น 2.48% (ประมาณการณ์ก่อนเกิดรอบใหม่) เมื่อเทียบกับจีดีพีรวมทั้งประเทศ คิดเป็นมูลค่า 392,931 ล้านบาท  ซึ่งกรณีรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ คาดว่า จะทำให้จังหวัดสูญเสียรายได้ประมาณ 343 ล้านบาท/วัน หรือคิดเป็น 0.002%/วัน 

        หากประกาศล็อกดาวน์ 1 เดือน  จะสูญเสียรายได้ประมาณ 10,283 ล้านบาท หรือ 0.061% ต่อจีดีพีรวมของประเทศ 

        ส่วนในจังหวัดอื่นๆ อีก 4 จังหวัดที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดโควิด -19  ได้แก่ ระยอง ชลบุรี  จันทบุรี และตราด นั้น   ตามฐานข้อมูลของ สศช. ในปี 2561 พบว่า   จังหวัดระยอง (GPP) สูงที่สุดในประเทศไทย คือ 1,045,697 ล้านบาท   และรายได้ประชากรต่อหัวยังสูงเป็นอันดับ  1 ของประเทศ ที่ 1,067,449 บาท/คน/ปี หรือ คิดเป็นเดือนละ 88,954 บาท/คนเลยทีเดียว 


        ทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก ระยองเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากจึงเกิดการจ้างงานที่สูงกว่าจังหวัดอื่นๆที่เป็นภาคการเกษตร  แต่ก็ยังมีพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาล ผลผลิตด้านประมงและปศุสัตว์ ที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัด ตลอดจนมีสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่ท่องเที่ยวทางทะเลจำนวนมาก จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมระยองจึงเป็นจังหวัดที่มีรายได้สูงที่สุดของประเทศ  


        จังหวัดชลบุรี จากฐานข้อมูลของ สศช. ในปี 2561 พบว่า ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 566,801 บาท /คน/ปี สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ  เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรม และเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ แต่ในปี 2562 ตามข้อมูลของจังหวัดชลบุรี(chonburi.cdd.go.th ) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของชลบุรีอยู่ที่ 143,407 บาท/ปี 

        จังหวัดจันทบุรี ฐานข้อมูลของ สศช. ในปี 2561 พบว่า ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 389,818 บาท /คน/ปี สูงเป็นอันดับที่ 15 ของประเทศ   โดยป็นจังหวัดจันทบุรีที่มีชื่อเสียงเรื่องผลไม้ และยังเป็นแหล่งผลิตผลไม้แหล่งใหญ่ของประเทศ  รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยว และอัญมณี

        และจังหวัดตราด จังหวัดสุดท้ายที่รัฐบาลจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดโควิด-19 ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 161,322 บาท /คน/ปี สูงเป็นอันดับที่ 22 ของประเทศ  โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการค้าชายแดน การท่องเที่ยว การเกษตร ที่มีผลไม้ และยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง