รีเซต

"เฉลิมชัย"เร่งช่วยไร่มัน25จว. ของบ1.8พันล. เยียวยาไร่5พัน ทำลายโรคใบด่าง

"เฉลิมชัย"เร่งช่วยไร่มัน25จว. ของบ1.8พันล. เยียวยาไร่5พัน ทำลายโรคใบด่าง
มติชน
3 สิงหาคม 2563 ( 22:58 )
97
"เฉลิมชัย"เร่งช่วยไร่มัน25จว. ของบ1.8พันล. เยียวยาไร่5พัน ทำลายโรคใบด่าง

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ปัจจุบันไทยมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมากกว่า 8 ล้านไร่ทั่วประเทศ ซึ่งสถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังพบว่า ขณะนี้มีการขยายวงกว้างมากขึ้น จาก 45,000 ไร่ ใน 11 จังหวัด เป็น 350,000 ไร่ ใน 25 จังหวัด ขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร ตรวจสอบพื้นที่การแพร่ระบาดอีกครั้ง รวมทั้งต้องหาวิธีห้ามเกษตรกรในการเคลื่อนย้ายพันธุ์ที่มีโรค เพื่อลดการแพร่กระจายโรคต่อไป

 

“เรื่องโรคใบด่างถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญและต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน ผมได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำเรื่องเสนอของบประมาณเร่งด่วนเสนอไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยจะมีการแก้ไขเรื่องการช่วยเหลือพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ด้วย และคาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)พิจารณาภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯกล่าว

 

สำหรับ กรอบการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค จะได้รับเงินชดเชย 3,000 บาทต่อไร่ และค่าทำลาย 2,160 บาทต่อไร่ รวมเป็น 5,160 บาทต่อไร่ หรือเป็นงบประมาณรวมที่จะขอจากงบกลาง 1.8 พันล้านบาท นอกจากนี้ ยังเตรียมมาตรการฟื้นฟูหลังจากการทำลาย โดยกรมวิชาการ กรมส่งเสริมการเกษตร จะประสานความร่วมมือเร่งดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการผลิตท่อนมันฯ คุณภาพ ปราศจากโรค เพื่อใช้ในการปลูกขยายพันธุ์ ในพื้นที่เป้าหมาย 30,000 ไร่ เพื่อขยายต่อให้เกษตรกรปลูกทดแทนพื้นที่ปลูกมันฯ ที่ได้ทำลายไป

 

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อว่า นอกจากจะทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานแล้ว ต้องขอความร่วมมือในหลายภาคส่วน อาทิ ไปรษณีย์ไทย ในเรื่องของการขอความร่วมมืองดส่งท่อนพันธุ์ หรือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดซ้ำซ้อน เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้ได้มอบหมายให้ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้ประสานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจะเร่งเสนอให้จบภายใน 1 เดือน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง