รีเซต

ชมวิวมุมสูง 'จ้านเจียง' แหล่งผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในกวางตุ้ง

ชมวิวมุมสูง 'จ้านเจียง' แหล่งผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในกวางตุ้ง
Xinhua
30 พฤษภาคม 2566 ( 14:09 )
82
ชมวิวมุมสูง 'จ้านเจียง' แหล่งผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในกวางตุ้ง

จ้านเจียง, 30 พ.ค. (ซินหัว) -- ทิวทัศน์สวยงามจากหลายพื้นที่ในเมืองจ้านเจียง มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน ซึ่งมีพรมแดนทางตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ ทางตะวันตกติดกับอ่าวเป่ยปู้ ทางทิศใต้ติดกับช่องแคบฉยงโจว ส่วนทางเบื้องหน้ามีเกาะไห่หนาน (ไหหลำ) ตั้งตระหง่านอยู่

จ้านเจียงมีพื้นที่ป่าชายเลนใหญ่ที่สุดในจีน และเป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่สำคัญ โดยเมืองแห่งนี้ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจทางทะเลตลอดช่วงไม่กี่ปีมานี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง