รีเซต

โควิดพ่นพิษ AOT ปี 64(สิ้นสุด 30 ก.ย.) พลิกขาดทุน 1.6 หมื่นลบ.

โควิดพ่นพิษ AOT ปี 64(สิ้นสุด 30 ก.ย.) พลิกขาดทุน 1.6 หมื่นลบ.
ทันหุ้น
22 พฤศจิกายน 2564 ( 17:55 )
86
โควิดพ่นพิษ AOT ปี 64(สิ้นสุด 30 ก.ย.) พลิกขาดทุน 1.6 หมื่นลบ.

ทันหุ้น-บริษัท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ AOT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2564 (สิ้นสุด 30 ก.ย.) ขาดทุน 16,322.01 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไร 4,320.68 ล้านบาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และสภาพคล่องในการดำเนินงานของผู้ประกอบการและสายการบินที่เป็นคู่ค้าของ AOT

 

 

ปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 มีจำนวนเที่ยวบินรวม 245,458 เที่ยวบินลดลง 52.35%เมื่อเทียบกับปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 67,018 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 178,440 เที่ยวบิน ส่วนจำนวนผู้โดยสารรวมมีทั้งหมด 20.01 ล้านคนลดลง 72.45% เมื่อเทียบกับปีก่อน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 0.95 ล้านคน และผู้โดยสารภายในประเทศ 19.06 ล้านคน 

 

ในปี 2564 มีรายได้รวม 7,838.44 ล้านบาทเทียบจากปีก่อนซี่งอยู่ที่ 33,133.92 ล้านบาท ลดลง 25,295.48 ล้านบาท หรือ 76.34% โดยมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการลดลง 77.27% จากการลดลงทั้งรายได้เกี่ยวกับกิจการบิน หรือลดลง 85.99% และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการบินลดลง 67.31% 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง