รีเซต

กรมปศุสัตว์หนุนเสบียงสัตว์ช่วยผู้เลี้ยงม้าช่วงเกิด’กาฬโรคแอฟริกาในม้า’

กรมปศุสัตว์หนุนเสบียงสัตว์ช่วยผู้เลี้ยงม้าช่วงเกิด’กาฬโรคแอฟริกาในม้า’
มติชน
11 เมษายน 2563 ( 14:25 )
26
กรมปศุสัตว์หนุนเสบียงสัตว์ช่วยผู้เลี้ยงม้าช่วงเกิด’กาฬโรคแอฟริกาในม้า’

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การเกิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า(AHS) ในประเทศไทย ซึ่งมีม้าตายไปแล้ว เป็นจำนวน 154 ตัว (ข้อมูลจากสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ วันที่ 6 เมษายน 2563) กรมปศุสัตว์ โดยสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้ให้การสนับสนุนเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรที่เลี้ยงม้าไปแล้วจำนวน 20,280 กิโลกรัม (1,014 ฟ่อน) ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 19,500 กิโลกรัมสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า 39 ราย ม้า 99 ตัว โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดยโสธร 780 กิโลกรัม สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า 5 ราย ม้า 35 ตัว โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสนับสนุนเสบียงสัตว์ครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าเบื้องต้นเท่านั้น นอกเหนือจากการช่วยเหลือทางด้านสุขภาพของม้าที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว หากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง