รีเซต

ยุทธศาสตร์ "บ้านพี่เมืองน้อง" สู่โอกาสทองทางเศรษฐกิจในวาระ 50 ปี ไทย-จีน

ยุทธศาสตร์ "บ้านพี่เมืองน้อง" สู่โอกาสทองทางเศรษฐกิจในวาระ 50 ปี ไทย-จีน
TNN ช่อง16
22 พฤษภาคม 2567 ( 13:58 )
ยุทธศาสตร์ "บ้านพี่เมืองน้อง" สู่โอกาสทองทางเศรษฐกิจในวาระ 50 ปี ไทย-จีนการหารือระหว่างผู้แทนการค้าไทยและรองเลขานุการรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-เซี่ยงไฮ้ ในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกันและกัน การหารือครั้งนี้มีขึ้นในช่วงเวลาสำคัญ เนื่องจากในปี 2568 ไทยและจีนจะฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น


ผู้แทนการค้าไทยและรองเลขานุการรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้


จีนครองแชมป์ลงทุนในไทยสูงสุด


ปี 2566 นักลงทุนจีนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในไทยสูงสุด ด้วยมูลค่า 159,387 ล้านบาท (4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปีก่อน คิดเป็น 24% ของเงินลงทุนจากต่างชาติทั้งหมดในไทย ขณะที่ผู้ประกอบการจากเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง (YRD) ลงทุนผ่าน BOI สาขาเซี่ยงไฮ้ถึง 113 โครงการ มูลค่า 163,547 ล้านบาท (4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)


ยอดการค้าไทย-จีนทะลุแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ


ในปี 2566 การค้าไทย-จีนมีมูลค่าสูงถึง 1.27 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการค้าไทย-เซี่ยงไฮ้มีมูลค่า 12,051.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการค้าไทย-YRD มีมูลค่า 48,830.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปเซี่ยงไฮ้ ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก ยางสังเคราะห์ คอมพิวเตอร์ และผลไม้ ส่วนสินค้านำเข้าหลักจากเซี่ยงไฮ้ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ ยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หม้อแปลงไฟฟ้า และเหล็ก


สินค้าเกษตรไทยเป็นที่ต้องการในเซี่ยงไฮ้


สินค้าเกษตรไทยเป็นที่ต้องการในเซี่ยงไฮ้ โดยในปี 2566 เซี่ยงไฮ้นำเข้าสินค้าเกษตรจากไทย 365,665 ตัน มูลค่า 603 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 9% และ 11% ตามลำดับจากปีก่อน สินค้าเกษตรนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ผลไม้ ยางพารา สินค้าประมง แป้งมันสำปะหลัง และสินค้าไก่ ขณะที่เขตเศรษฐกิจ YRD นำเข้าสินค้าเกษตรไทย 3,284,908 ตัน มูลค่า 2,765 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


แผนผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในอนาคต


ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์แบบ "บ้านพี่เมืองน้อง" และผลักดันการค้าการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยเซี่ยงไฮ้พร้อมสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและผลไม้ไทย และอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนเซี่ยงไฮ้ในไทย นอกจากนี้ การครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีนในปี 2568 จะเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น


การหารือระหว่างไทยและเซี่ยงไฮ้ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลวัตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง สะท้อนจากตัวเลขการค้าและการลงทุนที่โดดเด่น โดยเฉพาะในสินค้าเกษตรซึ่งเป็นจุดแข็งของไทย การฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนในปี 2568 จะเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายในระยะยาวภาพ Getty Images 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง