รีเซต

1.5 แสนรายหลุดพ้นหนี้นอกระบบ : ความสำเร็จที่ยั่งยืน ?

1.5 แสนรายหลุดพ้นหนี้นอกระบบ : ความสำเร็จที่ยั่งยืน ?
TNN ช่อง16
1 มิถุนายน 2567 ( 17:09 )
27
1.5 แสนรายหลุดพ้นหนี้นอกระบบ : ความสำเร็จที่ยั่งยืน ?

ความสำเร็จของรัฐบาลในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ


ปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้และได้ดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง


ผลสำเร็จของการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

จากข้อมูลของนายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า การดำเนินการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้แล้วเสร็จทั่วประเทศ จำนวน 150,015 ราย ส่งผลให้มูลหนี้ลดลงถึง 1,202 ล้านบาท นับเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้นอกระบบ อย่างไรก็ตาม ยังมีอีก 3,385 รายที่อยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยยังคงเดินหน้าดำเนินการต่อไป


ความร่วมมือของทุกภาคส่วน

การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้ประสบความสำเร็จได้นั้น เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ตลอดจนสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร


กำชับจากนายกรัฐมนตรี

แม้จะมีความสำเร็จในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบจำนวนมาก แต่นายกรัฐมนตรียังคงกำชับให้ทุกภาคส่วนดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนและยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมาก ให้สามารถหลุดพ้นจากการเป็นหนี้นอกระบบและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน


การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาลประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก แต่ยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อน ความร่วมมือของทุกภาคส่วนและความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จะเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมที่ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบทางการเงิน


อ้างอิง: สำนักนายกรัฐมนตรี

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง