บีทีเอส แจงหลังทัวร์ลง ชี้ไม่ให้รับ-ส่งของ ข้ามเขตชำระเงิน เป็นกฎตั้งแต่ปี 42 ขออภัยผู้โดยสาร

บีทีเอส แจงหลังทัวร์ลง ชี้ไม่ให้รับ-ส่งของ ข้ามเขตชำระเงิน เป็นกฎตั้งแต่ปี 42 ขออภัยผู้โดยสาร
มติชน
15 มิถุนายน 2564 ( 19:47 )
33
บีทีเอส แจงหลังทัวร์ลง ชี้ไม่ให้รับ-ส่งของ ข้ามเขตชำระเงิน เป็นกฎตั้งแต่ปี 42 ขออภัยผู้โดยสาร

บีทีเอส แจงหลังทัวร์ลง ชี้ไม่ให้รับ-ส่งของ ข้ามเขตชำระเงิน เป็นกฎตั้งแต่ปี 42 ขออภัยผู้โดยสาร น้อมรับคำติชมไปปรับใช้ในการบริการ

 

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ขอแจ้งว่า สืบเนื่องจาก กรณีเพจรถไฟฟ้าบีทีเอสมีการเผยแพร่ ข้อความให้ความรู้ผู้โดยสารเรื่อง “การไม่อนุญาต ให้มีการรับ-ส่งของข้ามเขตชำระเงิน (Gate) ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลกันอย่างกว้างขวางนั้น

 

 

 

บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า เนื่องจากรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นระบบขนส่งสาธารณะ ที่มีผู้โดยสารใช้บริการจำนวนมาก และมีพื้นที่บริเวณสถานีจำกัด ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส่วนรวม และเป็นการป้องกันเหตุอันเกิดจากการส่งวัตถุต้องห้ามที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในระบบรถไฟฟ้า และผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการตามข้อบังคับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของกรุงเทพมหานคร และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2542 ระบุว่า

 

 

 

“ข้อ 45 ห้ามบุคคลใดส่งสิ่งของ หรือสินค้า ผ่านเข้าออกระหว่างเขตชำระเงิน กับเขตไม่ได้ชำระเงิน ไม่ว่าจะเป็นการส่งสิ่งของ หรือสินค้า ผ่านข้ามประตูกั้นหรือผ่านช่องใด ๆ โดยที่ผู้ส่งสิ่งของอยู่ในเขตชำระเงิน หรือเขตไม่ได้ชำระเงิน และส่งสิ่งของหรือสินค้าให้แก่ผู้รับ ซึ่งอยู่ในเขตตรงข้าม โดยไม่ได้เดินผ่านประตูที่กั้นระหว่างเขตชำระเงิน กับเขตไม่ได้ชำระเงิน ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่บุคคล เป็นผู้ถือสิ่งของ หรือสินค้า เดินผ่านเข้าออกประตูที่กั้นระหว่างเขตทั้งสองดังกล่าว ด้วยตนเอง”

 

 

ทั้งนี้การเดินผ่านเข้าออกประตูอัตโนมัติ จะทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสังเกตได้ชัดเจน อย่างไรก็ตามแนวทางการปฏิบัติจริงนั้น ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับการใช้บริการของผู้โดยสาร เพื่อให้เกิดความสะดวกพร้อมกับการให้บริการที่ปลอดภัยควบคู่กัน

 

 

บีทีเอสขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น พร้อมขอน้อมรับทุกความคิดเห็น คำติชม และจะรวบรวมทุกความเห็น ไปปรับใช้ในการให้บริการต่อไป

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง