รีเซต

พบจุดความร้อน จ.เชียงใหม่ 23 จุด ดอยเต่าทะลุ 12 จุด

พบจุดความร้อน จ.เชียงใหม่ 23 จุด ดอยเต่าทะลุ 12 จุด
TNN ช่อง16
7 มีนาคม 2566 ( 10:04 )
64
พบจุดความร้อน จ.เชียงใหม่ 23 จุด ดอยเต่าทะลุ 12 จุด

พบจุดความร้อน จ.เชียงใหม่ 23 จุด ดอยเต่าทะลุ 12 จุด


ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์หมอกควันพิษ ในช่วงเวลา 07.00 -08.00 น. เว็ปไซด์ https://www.iqair.com  จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดการเมืองที่มีมลพิษแย่ที่สุดของโลก   US AQI พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ คุณภาพอากาศขึ้นมาอยู่อันดับ 3 และ 4 ของเมืองที่คุณภาพแย่ที่สุด  มีค่า 184   ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานจุดความร้อน (Hotspot)ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2566 รอบเช้าจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 23 จุด พบมากที่สุดเขตป่าอนุรักษ์ จำนวน 18 จุด อำเภอดอยเต่า 12 จุด ฮอด 4 จุด จอมทอง 1 จุด และพร้าว 1 จุดเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พบที่อำเภอแม่แตง 3 จุด ,พื้นที่เขต สปก. จำนวนแม่แตง 1 จุดและเขตชุมชนและอื่น ๆ อำเภอแม่แตง 1 จุดส่วนการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 6 จุด ของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเวลา 08.00 น. มีค่าที่ 89 -113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  พื้นที่สีแดง 2 จุด คือ พื้นที่ต.หางดง อ.ฮอดมีค่า 113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ พื้นที่ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม มีค่า 91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาพ TNNOnline 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง