รีเซต

กสม.ออกโรงแนะ กสทช. เร่งทำแนวทางนำเสนอเนื้อหาสื่อ ให้เคารพอัตลักษณ์ทางเพศ

กสม.ออกโรงแนะ กสทช. เร่งทำแนวทางนำเสนอเนื้อหาสื่อ ให้เคารพอัตลักษณ์ทางเพศ
มติชน
10 กุมภาพันธ์ 2565 ( 12:59 )
65
กสม.ออกโรงแนะ กสทช. เร่งทำแนวทางนำเสนอเนื้อหาสื่อ ให้เคารพอัตลักษณ์ทางเพศ

กสม.แนะ กสทช. เร่งทำแนวทางนำเสนอเนื้อหาสื่อ เคารพอัตลักษณ์ทางเพศ หนุนทำคลอดกฎหมายส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อฯ

 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ และน.ส.ศยามล ไกยูรวงศ์ กสม. แถลงกรณีตรวจสอบการนำเสนอข่าวสารที่กระทบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มหลากหลายทางเพศ หลังได้รับเรื่องร้องเรียนหลายกรณีระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 กล่าวอ้างว่า สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวีแห่งหนึ่งและสำนักข่าวแห่งหนึ่งเสนอข่าวสารโดยพาดหัวข่าวด้วยถ้อยคำที่อาจกระทบต่ออัตลักษณ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กสม.จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะไปยังสถานีเคเบิ้ลทีวีผู้ถูกร้อง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ รัฐสภา โดยเห็นว่าในส่วนของสถานีเคเบิ้ลทีวี ผู้ถูกร้องในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ต้องไม่นำเสนอหัวข่าว ความนำ และภาพประกอบจนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากสาระสำคัญของข่าว และต้องนำเสนอข่าวโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องระมัดระวังการใช้ถ้อยคำเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศด้านอัตลักษณ์ รวมทั้งควรปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน

 

และให้สำนักงาน กสทช. จัดทำและผลักดันร่างแนวทางในการนำเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี และให้รัฐสภาเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งมีหลักการสำคัญในการคุ้มครองเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง