รีเซต

ลาวเพิ่มความพยายามยกระดับ 'ความเท่าเทียมทางเพศ'

ลาวเพิ่มความพยายามยกระดับ 'ความเท่าเทียมทางเพศ'
Xinhua
3 พฤศจิกายน 2566 ( 13:21 )
35
ลาวเพิ่มความพยายามยกระดับ 'ความเท่าเทียมทางเพศ'

 (แฟ้มภาพซินหัว : ตลาดกลางคืนในนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว วันที่ 14 มี.ค. 2023)

เวียงจันทน์, 3 พ.ย. (ซินหัว) -- กระทรวงการวางแผนและการลงทุนของลาว ร่วมกับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวทางและเครื่องมือของการบูรณาการประเด็นเพศสถานะเข้าสู่กระแสหลัก (Gender mainstreaming) อันนำสู่การกำหนดยุทธศาสตร์เพศสภาพแบบอิงหลักฐานในลาวสื่อท้องถิ่นรายงานว่ากิจกรรมข้างต้นระยะ 2 วัน จัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ของลาว เมื่อวันที่ 1-2 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าร่วมได้แบ่งปันแนวปฏิบัติอันดีในการบูรณาการประเด็นเพศสถานะเข้าสู่กระแสหลักกับกระทรวงต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหุ้นส่วนการพัฒนาในลาวไซสมบุน อุนาวง อธิบดีสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สังกัดกระทรวงฯ ระบุว่ากิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างแนวทางและเครื่องมือของการบูรณาการประเด็นเพศสถานะเข้าสู่กระแสหลักอันนำสู่การกำหนดยุทธศาสตร์เพศสภาพแบบอิงหลักฐาน พร้อมดำเนินการ เฝ้าติดตาม และรายงานแผนปฏิบัติการเพศสภาพของปฏิบัติการและโครงการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพโซโนมิ ทานากะ ผู้อํานวยการสํานักงานผู้แทนธนาคารฯ ประจําลาว กล่าวว่าความเท่าเทียมทางเพศเป็นเรื่องของทุกคน เราจะร่วมกันประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางแก้ไขที่จะใช้ประโยชน์จากความเท่าเทียมทางเพศอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในครัวเรือนยากจนและเปราะบางอนึ่ง ลาวมุ่งมั่นจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านความเท่าเทียมทางเพศ และการเสริมพลังผู้หญิงและเด็กผู้หญิง โดยลาวได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบในปี 1981 และรับรองกฎหมายความเท่าเทียมทางเพศในปี 2019แผนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ของลาว มีการให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมพลังของผู้หญิงด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง