รีเซต

ไขทุกข้อสงสัย ลงทะเบียนซิมไม่ตรงชื่อ ทำไมต้องทำ? มีผลกระทบอะไรบ้าง?

ไขทุกข้อสงสัย ลงทะเบียนซิมไม่ตรงชื่อ ทำไมต้องทำ? มีผลกระทบอะไรบ้าง?
TNN ช่อง16
27 พฤษภาคม 2567 ( 14:06 )
80
ไขทุกข้อสงสัย ลงทะเบียนซิมไม่ตรงชื่อ ทำไมต้องทำ? มีผลกระทบอะไรบ้าง?

สรุปรวม 'มาตรการลงทะเบียนซิมไม่ตรงชื่อ' ฉบับเข้าใจง่าย 


มาตรการลงทะเบียนซิมไม่ตรงชื่อในปัจจุบัน


✅สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูล โดย กสทช. ร่วมมือกับ ปปง. และธนาคาร

✅เป้าหมาย: ตัดวงจรการทำงานของมิจฉาชีพ แก้ปัญหาบัญชีม้า และซิมผี

✅วิธีการ: กำหนดให้ชื่อเจ้าของซิมการ์ดต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารที่ใช้บริการ Mobile Banking

✅ผลกระทบ: ผู้ใช้บริการ Mobile Banking ที่ชื่อไม่ตรงกัน อาจถูกระงับการใช้งาน หากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด

✅ข้อยกเว้น: กรณีเปิดบัญชีให้บุตรหลาน หรือบิดามารดาผู้สูงอายุ สามารถชี้แจงเหตุผลกับทางธนาคารได้
เหตุผลที่ต้องลงทะเบียนซิมให้ตรงกับชื่อเจ้าของบัญชี


เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ที่เกิดจาก "ซิมผี" และ "บัญชีม้า"


 🔶ซิมผี คือ ซิมการ์ดที่ไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานได้ มิจฉาชีพมักใช้ซิมผีในการหลอกลวงหรือทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยที่ยากต่อการติดตามตัว

 🔶บัญชีม้า คือ บัญชีธนาคารที่ถูกเปิดโดยใช้ข้อมูลของบุคคลอื่น เพื่อใช้รับโอนเงินที่ได้จากการหลอกลวง หรือใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน


ดังนั้น การบังคับให้ชื่อเจ้าของซิมตรงกับชื่อเจ้าของบัญชี จะช่วยให้สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานได้ชัดเจน ทำให้ยากต่อการนำซิมไปใช้ในทางที่ผิด และหากเกิดเหตุการณ์ฉ้อโกง ก็จะสามารถติดตามตัวผู้กระทำผิดได้ง่ายขึ้น


ใครบ้างที่ต้องลงทะเบียน?


ผู้ใช้บริการ Mobile Banking ทุกคนที่ลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยชื่อที่ไม่ตรงกับชื่อบัญชีธนาคาร จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในกลุ่มเสี่ยงต่อไปนี้


 🔶ผู้ที่ใช้ซิมที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ซิมที่ลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลของผู้อื่น หรือซิมที่ไม่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง

 🔶ผู้ที่เปิดบัญชีธนาคารหลายบัญชี โดยเฉพาะบัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน หรือไม่สามารถจำได้ว่าเคยเปิดไว้หรือไม่

 🔶ผู้ที่ได้รับการแจ้งเตือนจากธนาคาร หากธนาคารแจ้งให้ตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ควรรีบดำเนินการทันที


จะตรวจสอบได้อย่างไร? 

กด 179 ตามด้วยเลขบัตรประชาชน แล้วกด # โทรออก หรือตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันของ กสทช.ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของซิม


AIS

ผู้โอนและผู้รับโอน ไปที่ AIS Shop/Telewiz ทุกสาขา พร้อมซิมและบัตรประชาชนจริง

ถ้ามอบอำนาจ ต้องมีบัตรประชาชนตัวจริง+สำเนา และหนังสือมอบอำนาจ (ไม่ต้องติดอากรแสตมป์)


True

ผู้จดทะเบียนเดิมและใหม่ไปติดต่อที่ทรูช้อป พร้อมบัตรประชาชนจริง


dtac

ไปที่ศูนย์บริการดีแทค

พร้อมบัตรประชาชนผู้โอนและผู้รับโอน

ถ้ามอบอำนาจ เพิ่มสำเนาบัตรประชาชนผู้โอนที่เซ็นรับรอง และหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้าสะดวก)


ข้อควรระวัง


หากคุณมีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้ซิมการ์ดชื่อไม่ตรงกับบัญชีโมบายแบงก์กิ้ง (เช่น เปิดให้บุตรหลาน หรือบิดามารดา) คุณสามารถชี้แจงกับผู้ให้บริการเพื่อขอผ่อนผันได้

หากคุณไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารอาจระงับการใช้งานโมบายแบงก์กิ้งของคุณมาตรการลงทะเบียนซิมไม่ตรงชื่อในปัจจุบันเป็นอย่างไร


จากข้อมูลที่กล่าวมา สรุปได้ว่ามาตรการลงทะเบียนซิมไม่ตรงชื่อของ กสทช. ในปัจจุบัน มีแนวโน้มและความคืบหน้า ดังนี้


1. กสทช. ร่วมมือกับ ปปง. และธนาคารพาณิชย์ ตรวจสอบคัดกรองบัญชีโมบายแบงกิ้ง 106 ล้านบัญชี (จากบัญชีธนาคารทั้งหมด 130 ล้านบัญชี) ว่าชื่อผู้จดทะเบียนซิมตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีหรือไม่ ใช้เวลาประมาณ 120 วัน เริ่มตั้งแต่ 27 พ.ค. 2567


2. หากพบว่าชื่อไม่ตรงกัน ปปง.และธนาคารจะแจ้งให้เจ้าของบัญชีเปลี่ยนไปใช้เบอร์ในชื่อตัวเอง หรือเปลี่ยนชื่อเจ้าของเบอร์ให้ตรงกับชื่อบัญชี ยกเว้นมีเหตุผลจำเป็น เช่น เปิดบัญชีให้บุตรหลานหรือผู้สูงอายุ


3. ถ้าไม่ดำเนินการแก้ไข ธนาคารอาจพิจารณาระงับการใช้โมบายแบงกิ้ง ส่วนการเปิดบัญชีใหม่ต้องตรวจสอบให้ชื่อเจ้าของบัญชีและเบอร์เป็นคนเดียวกัน


4. กสทช. พัฒนาระบบให้ประชาชนตรวจสอบได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันและ *179*


5. ควบคู่ไปกับการบังคับใช้ประกาศ กสทช. ให้ผู้ถือครองซิมตั้งแต่ 6 เลขหมายขึ้นไปต้องยืนยันตัวตน ซึ่งปัจจุบันมีการระงับซิมที่ไม่ปฏิบัติตามแล้วกว่า 2 ล้านเลขหมาย


ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ การกำจัดซิมผีบัญชีม้าที่อยู่ในมือมิจฉาชีพ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของอาชญากรรมไซเบอร์ในปัจจุบัน การกำหนดให้เจ้าของบัญชีและเบอร์โมบายแบงกิ้งเป็นคนเดียวกัน จะทำให้มิจฉาชีพทำงานได้ยากขึ้น ปัญหาซิมผีบัญชีม้าน่าจะลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต


"ซิมผีบัญชีม้า: ปราบยากแต่ไม่สิ้นหวัง"


แม้ว่ามาตรการลงทะเบียนซิมไม่ตรงชื่อจะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่การแก้ไขปัญหา 100% นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายและอาจต้องใช้เวลา เนื่องจาก 


  🟠พฤติกรรมมิจฉาชีพที่ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ: มิจฉาชีพมักหาช่องโหว่และวิธีการใหม่ๆ ในการหลอกลวงอยู่เสมอ ทำให้การแก้ไขปัญหาต้องปรับตัวและพัฒนาตามไปด้วย

  🟠ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ: การแก้ไขปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน หากขาดความร่วมมือจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อาจทำให้การแก้ไขปัญหาไม่เป็นผล

  🟠ข้อจำกัดทางเทคโนโลยี: เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบและป้องกันอาจมีข้อจำกัด หรืออาจถูกมิจฉาชีพหาทางหลีกเลี่ยงได้


ดังนั้น การแก้ไขปัญหาซิมผีบัญชีม้าให้หมดไป 100% อาจเป็นเรื่องยากที่จะระบุเวลาที่แน่นอนได้ แต่คาดว่ามาตรการต่างๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่นี้ จะช่วยลดปัญหาลงได้อย่างมากในอนาคตภาพ Getty Images 


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง