รีเซต

ประเมินความพร้อม 'ภูเก็ต' เจ้าภาพSpecialised Expo 2028 ,Phuket-Thailand

ประเมินความพร้อม 'ภูเก็ต' เจ้าภาพSpecialised Expo 2028 ,Phuket-Thailand
มติชน
28 กรกฎาคม 2565 ( 16:45 )
37
ประเมินความพร้อม 'ภูเก็ต' เจ้าภาพSpecialised Expo 2028 ,Phuket-Thailand

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมนายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) เข้าประชุมร่วมกับนายAlain Berger ประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมคณะกรรมการจากองค์การนิทรรศการนานาชาติ (Bureau International des Expositions: BIE) ที่เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 ,Phuket – Thailandที่โรงแรม The Slate อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 

องค์การนิทรรศการนานาชาติ หรือ Bureau International des Expositions : BIE เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม นี้เพื่อตรวจประเมินความพร้อมพื้นที่สำหรับจัดงาน “Expo 2028, Phuket – Thailand” (BIE Enquiry Mission) โดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกประเทศเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028  จังหวัดภูเก็ต ซึ่งต้องแข่งขันกับอีก 4 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา เซอร์เบีย และสเปนก่อนที่จะประกาศผลการคัดเลือกในช่วงเดือนมิถุนายน 2566

 

ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการจากองค์การนิทรรศการนานาชาติมีภารกิจสำคัญในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินความเป็นไปได้ของโครงการฯ ที่ไทยเสนอ ตลอดจนการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งจากรัฐบาล องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและประชาชน ผ่านการสำรวจความพร้อมของพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต โดยตรงหลังจากนั้นจะจัดทำรายงานการสำรวจพื้นที่และศักยภาพเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการต่อไป และคณะ BIE เน้นย้ำถึง ความสำคัญในการ ที่ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ นำเสนอโครงการที่จะสามารถจุดประกายแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้แก่ท้องถิ่นและต่อยอดไปยังภูมิภาคเอเชียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง