รีเซต

ซีพีเอฟ คว้า 27 รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ซีพีเอฟ คว้า 27 รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
TNN ช่อง16
25 สิงหาคม 2565 ( 10:38 )
83
ซีพีเอฟ คว้า 27 รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award 2022 ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) ประจำปี 2565 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้แก่ 27 สถานประกอบการของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก  ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยปีนี้มีสถานประกอบการ 27 โรงงานของบริษัท ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน ร่วมดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมดูแลชุมชนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในฐานะสมาชิกของชุมชน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
“สถานประกอบการของซีพีเอฟ ยึดแนวทางการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลัก คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ ส่งผลบวกทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในโครงการ CSR-DIW อย่างต่อเนื่อง” นายเรวัติ กล่าว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ทางตรงทั้ง 17 เป้าหมาย ซึ่งภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าว ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อาทิ การใช้พลังงานและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิต วางเป้าหมายเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions) ภายในปี 2050 (พ.ศ.2593) กำหนดนโยบายยกเลิกการใช้ถ่านหิน 100% สำหรับกิจการในประเทศไทยภายในปี 2565 และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ทั้งชีวมวล ก๊าซชีวภาพ แสงอาทิตย์ ปัจจุบันมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ 27% ของการใช้พลังงานทั้งหมด ผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเพื่อผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน ขณะเดียวกันบริษัทฯเดินหน้าร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าชายเลน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญและเป็นต้นทางของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
สำหรับ สถานประกอบการประเภทโรงงานของซีพีเอฟ 27 แห่ง ที่ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 ได้แก่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ, โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย, โรงงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำแกลง, โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขอนแก่น, โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โชคชัย นครราชสีมา, โรงงานแปรรูปเนื้อไก่-เป็ด บางนา, โรงงานแปรรูปเนื้อไก่มีนบุรี, โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ สระบุรี, โรงงานผลิตอาหารสัตว์โคกกรวด, โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ, โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม, โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค, โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย, โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลำพูน, โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี 1, โรงงานอาหารแปรรูป มีนบุรี 2, โรงงานอาหารสัตว์บกพิษณุโลก, โรงงานอาหารสำเร็จรูปแปดริ้ว, ธุรกิจซอส พรีมิกซ์ เครื่องปรุง, ธุรกิจผลิตอาหารสำเร็จรูป สระบุรี, โรงงานอาหารสำเร็จรูปมหาชัย, อสร.หนองจอก, โรงงานผลิตอาหารสัตว์บางนา กม. 21, โรงงานผลิตอาหารสัตว์หาดใหญ่, โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี, โรงงานผลิตอาหารสัตว์ศรีราชา และโรงคัดไข่และแปรรูปไข่บ้านนา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง