รีเซต

การบินไทย โขกรับปีใหม่ ! รีดใบละพัน ค่าเปลี่ยนตั๋วโดยสารที่ซื้อผ่านเอเย่นต์ เริ่ม 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป

การบินไทย โขกรับปีใหม่ ! รีดใบละพัน ค่าเปลี่ยนตั๋วโดยสารที่ซื้อผ่านเอเย่นต์ เริ่ม 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป
ข่าวสด
29 ธันวาคม 2564 ( 11:39 )
76
การบินไทย โขกรับปีใหม่ ! รีดใบละพัน ค่าเปลี่ยนตั๋วโดยสารที่ซื้อผ่านเอเย่นต์ เริ่ม 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป

การบินไทย โขกรับปีใหม่ เตรียมเก็บค่าธรรมเนียมใบละ 1 พันบาท กรณีขอค่าเปลี่ยนตั๋วโดยสารที่ซื้อผ่านเอเย่นต์ เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป

 

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป บริษัทฯจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ที่ออกผ่านตัวแทนจำหน่าย (เอเย่นต์) จำนวน 1,000 บาทต่อใบ สำหรับทุกเส้นทางการบินทั้งเส้นทางในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหากรณีตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารมักจะผลักภาระในการเปลี่ยนบัตรโดยสารของลูกค้ามาให้บริษัทฯ ดำเนินการแทน

 

ทั้งนี้จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงบัตร สำหรับกรณีบัตรโดยสารจากการแลกไมล์ ,บัตรโดยสารสำหรับทารกที่อายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่มีที่นั่งของตนเอง,กรณีเที่ยวบินขัดข้อง หรือสายการบินแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน และการเปลี่ยนแปลงที่ตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถทำได้ เช่น บัตรกำนัลการเดินทาง

 

รายงานข่าวแจ้งว่ากรณีออกบัตรโดยสารแยกฉบับ แต่มีเส้นทางต่อเนื่องกัน การขอเปลี่ยนวันเดินทาง, เปลี่ยนเส้นทางหรือแก้ไขต่าง ๆ ในครั้งเดียวกัน จะคำนวณรวมในค่าธรรมเนียม และสำหรับบัตรโดยสารสำหรับทารก ที่มาขอติดต่อเปลี่ยนแปลง หากอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ในวันที่เดินทาง จะถูกเก็บค่าธรรมเนียมปกติ

 

อย่างไรก็ตาม การเก็บค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร จะมีผลบังคับใช้กับบัตรโดยสารของสายการบินอื่น ที่รวมอยู่ในบัตรโดยสารของการบินไทยที่ออกโดยตัวแทนจำหน่ายซึ่งมาติดต่อดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงอัตราผ่านช่องทางศูนย์บริการทางโทรศัพท์ด้วย

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง