สมเด็จพระสังฆราช นำคณะสงฆ์-ปชช. เจริญพระพุทธมนต์ สร้างขวัญกำลังใจช่วงโควิด-19

สมเด็จพระสังฆราช นำคณะสงฆ์-ปชช. เจริญพระพุทธมนต์ สร้างขวัญกำลังใจช่วงโควิด-19
ข่าวสด
11 พฤษภาคม 2564 ( 21:05 )
67
สมเด็จพระสังฆราช นำคณะสงฆ์-ปชช. เจริญพระพุทธมนต์ สร้างขวัญกำลังใจช่วงโควิด-19

สมเด็จพระสังฆราช นำคณะสงฆ์ ประชาชนทั่วประเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สร้างขวัญกำลังใจและเพื่อความเป็นสิริมงคล ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19

 

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 พ.ค. 2564 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์และประชาชนทั่วประเทศร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน และเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์ "มหาราชปริตร" สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ พร้อมทั้ง ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนดาว์นโหลดเพื่อนำไปปรินท์มาใช้ในการสวดมนต์ดังกล่าว

 

 

นายอนุชา กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงสภาพจิตใจของประชาชนท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้น เป็นไปตามวิถีของชาวพุทธ ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจในยามทุกข์ยาก ส่วนตัวมองว่าการเห็นต่างเป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่ทั้งนี้ ขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่าการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้น เป็นสิ่งที่จะช่วยเยียวยาสภาพจิตใจ ก่อให้เกิดปัญญาในการดำรงชีวิตอย่างมีสติและรอบคอบ เพื่อให้ประชาชนกลับมามีพลังในการดำเนินชีวิตในสภาวการณ์เช่นนี้ให้ได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง